Čeká na Vás mimo jiné:

  • Sepsání zakladatelského dokumentu předepsanou formou
  • Určení výše vkladu, rozsahu a lhůty splacení
  • Volba orgánů společnosti, jejich odpovědnosti a kompetencí
  • Zakládající valná hromada a podání návrhu na zápis společnosti do veřejného rejstříku

Proč je dobré využít služeb advokáta?

Advokát Vám pomůže s přípravou dokumentace a s organizací založení všech typů společností, včetně holdingových struktur, jejich přeměnou, zrušením či sloučením. Správná příprava ušetří případné problémy v budoucnu při samotném fungování společnosti.
 

Chci pomoci se založením společnosti