Tyto turistické poplatky vás mohou překvapit na dovolené!

Při dovolené Vás může překvapit povinnost platit v různých obcí různé místní poplatky, o kterých třeba vůbec nevíte, a proto je dobré se v nich orientovat,

 

Obec může vybírat všechny tyto místní poplatky:

 1. poplatek ze psů (více ZDE),
 2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství,
 4. poplatek ze vstupného,
 5. poplatek z ubytovací kapacity, tzv. vzdušný,
 6. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
 7. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (více ZDE),
 8. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, čili lázeňský poplatek, může obec vybírat od fyzické osoby, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tato osoba neprokáže jiný důvod svého pobytu. Vyjímkami jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci a osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

Tento poplatek vybírá ubyvatel, přičemž sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 

 

Vzdušný poplatek neboli poplatek z ubytovací kapacity představuje platbu v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek vybírá obec, platí ji ubytovatel a jeho sazba činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Tomuto poplatku nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

A pokud Vás zajímá, jak je to v obcích s parkováním, koukněte SEM.