Čeká na Vás mimo jiné:

  • Efektivní vymáhání pohledávky (smlouva u půjčce, uznání dluhu, předžalobní výzva včetně všech náležitostí), nastavení a sledování splátkového kalendáře
  • Postoupení pohledávky, převzetí dluhu nebo přistoupení k dluhu
  • Zajištění pohledávky zástavním právem
  • Právní posouzení problému a navržení vhodného řešení (soud, předžalobní výzva)
  • Kontrola bonity dlužníka a jeho případné insolvence či exekucí
  • Sepsání a podání žaloby či elektronického platebního rozkazu
  • Účast na soudním jednání či přihláška do insolvence

Proč je dobré využít služeb advokáta?

Advokát Vám poradí, jak správně zajistit svou pohledávku, třeba zástavním právem a připraví pro Vás potřebné dokumenty. V případě prodlení dlužníka, advokát připraví předžalobní výzvu (upomínku), zajistí její správnost a formální odeslání, které je pro další vývoj rovněž důležité. Advokát může také připravit dohodu o splátkách, včetně uznání dluhu. V případě soudního vymáhání Vás bude advokát zastupovat. Nepodceňujte přípravu a komunikaci s dlužníkem, získáte tak svoje prostředky dříve a ve větším rozsahu.
 

Chci zajistit a efektivně vymáhat pohledávky