Jaké sociální dávky můžeme žádat na podporu života a rozvoje dítěte?

Rodiny s nízkými příjmy mají nárok na přídavek na jejich děti. Jde o dlouhodobou sociální dávku, která se vyplácí přímo tzv. nezaopatřeným dětem, tzn. ne jejich rodičům. Rodiče zde hrají roli především ve výpočtu výše dávek a u dítěte mladšího 18let za něj podávají žádost.

 

Tato sociální dávka se poskytuje rodinám, které nejsou schopny hradit náklady spojené s výživou a výchovou svých dětí. Dle zákona se za neopatřené dítě považuje dítě, které dosud nedokončilo povinnou školní docházku, nebo student do 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, případně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

 

Současně se za nezaopatřené dítě považuje člověk který již dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct let, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

 

Při výpočtu dávky se zohledňují příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem žijí v jedné domácnosti, přičemž horní hranicí je 2,7 násobek životního minima, tzn. že pokud má rodina vyšší příjmy, na tuto dávku nedosáhne. Životní minimum se pak odvíjí počtu členů rodiny a dle zákona obecně činí za jednotlivce pro rok 2019 3 410 Kč.

 

Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let činí 1 740 Kč, pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2 140 Kč a pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2 450 Kč.

 

Dalšími sociálními dávkami, které můžeme zařadit mezi přídavky na dítě je rodičovský příspěvek, porodné, peněžitá pomoc v mateřství či otcovská poporodní péče.

 

Co se týče porodného, má na něj nárok žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě a rozhodný příjem v této rodině není dostačující. Nárok má také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, za stejných podmínek.

 

Hranice příjmů v rodině ovšem nesmí být větší než 2,7 násobek životního minima. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Dávka se hradí jednorázově. 

 

Pokud se chcete něco dozvědět o rodičovském příspěvku, koukněte SEM.

ZDE se dozvíte jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou a TADY najdete podrobné  informace o otcovské.