Začátek roku přinesl několik změn v oblasti nemocenské a náhrady mzdy. Změny jsou pozitivní pro zaměstnance, pro zaměstnavatele už však tolik ne. Pojďme se na ně společně podívat.

Po plamenných diskuzích politiků a ekonomů byl v lednu přehlasován Senát Poslaneckou sněmovnou a tím byla schválena novela zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Tato novela však bude účinná až od léta, přesněji řečeno od 1. července 2019. Po deseti letech, kdy byla karenční doba uplatňována, nyní přichází změna, ze které jsou mnozí lidé zmatení a nedokáží si ji správně interpretovat. Pojďme se na ni tedy podívat společně.


Karenční doba do 1. července 2019

Současná podoba náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti vypadá tak, že první čtyři zameškané směny (případně 25 pracovních hodin) zaměstnanec nedostal zaplacené. Náhrada mzdy mu poté byla vyplácena dalších 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, od 15. dne mu nemocenskou vyplácí stát, konkrétněji Česká správa sociálního zabezpečení.


Jak to bude po 1. červenci 2019?

Novela zákoníku práce by měla od léta zvýhodnit především zaměstnance s nižšími platy, naopak v nevýhodě se ocitnou zaměstnavatelé a jejich podnikový rozpočet.


Náhrada mzdy má být totiž vyplácena již od první zameškané směny. POZOR! Zde nastává kámen úrazu. první zameškaná směna není první den nemoci. V praxi to tedy znamená, že náhradu za mzdu zaměstnanec dostane pouze za dny, které by za normálních okolností měl být v práci, a za svátky, za které by mu normálně náležela mzda, ne jinak. Jako první den pracovní neschopnosti se počítá i den, kdy si zaměstnanec kus směny odpracuje, poté jde k lékaři, a ten mu o jeho pracovní neschopnosti z důvodu nemoci dá potvrzení.


Prvních 14 dní dostanete zaplacené od zaměstnavatele, od 15. dne je Vám vyplácena nemocenská státem.


Důležité je tedy ještě vědět, že rozdíl mezi náhradou mzdy a nemocenskou je takový, že náhrada mzdy je vyplácena za pracovní dny (směny), kdežto nemocenská za dny kalendářní.


Výše nemocenské 2019

  • od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží nemocenská ve výši 60 % z redukovaného vyměřovacího základu
  • od 31. do 60. dne pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží nemocenská ve výši 66 % z redukovaného vyměřovacího základu

V případě dlouhodobé nemocnosti (tj. od 61. dne Vaší nemoci) pobíráte 72 % denního vyměřovacího základu. Maximální délka nemocenské je 380 dní.