K čemu je dobrá tzv. politika čistého stolu a jaké je její právní vymezení v ČR?

Pojem, který jsme přejali z anglického „clean desk policy“, je na většině pracovišť ještě neznámý, v dnešní době však velmi potřebný. A pokud i Vy řídíte či vlastníte nějakou firmu či instituci, určitě by Vás tento efektivní způsob, jak zabránit narušení či zneužití citlivých dat, také měl zajímat. Jak tedy „čistý stůl“ souvisí s bezpečím Vaší organizace?

Na začátek je důležité si říci, že tento pojem nesouvisí ani tak s hrnečky od kávy, svačinami či kancelářskými sponkami rozházenými po Vašem pracovním stole, jako spíše s dokumenty, které obsahují vnitřní informace o společnosti, pro kterou pracujete. Politika čistého stolu tedy nemá za úkol donutit zaměstnance, aby si svůj stůl udržovali uklizený a čistý, nýbrž k tomu, aby opatrně nakládali s citlivými dokumenty, nenechávali je na svém pracovním stole či aby je nemíchali se svými soukromými dokumenty nebo jinými záležitostmi.


Je důležité také vědět, že veškeré regulace se vztahují pouze na instituce a firmy, jejichž vedení je zavedlo do svých vnitřních předpisů. Zákoník práce totiž o těchto skutečnostech nic nepíše. Nicméně - pokud se Váš zaměstnavatel rozhodne, že chce, abyste politiku čistého stolu dodržovali, je povinen Vás s touto skutečností seznámit a sdělit Vám, jakým způsobem nad Vámi bude prováděna kontrola. Zvláště v případě elektronické komunikace a dokumentace (např. e-maily mezi zaměstnanci) tato kontrola může být velmi složitá.


Stejně tak, jako je zaměstnavatel povinen Vás s tímto předpisem seznámit, jste Vy povinni jej dodržovat. Pokud se tak nestane, porušujete tím svoje pracovní povinnosti a Vaše jednání (spíše „nejednání“) může mít pracovněprávní důsledky. Těmi může být např. písemné napomenutí (v případě mírnějšího porušení či nedodržování předpisu), ovšem někdy může dojít i k finančnímu postihu zaměstnance (to znamená stržení určité částky ze mzdy na danou dobu či nevyplacení odměn). Vždy by měl ale zaměstnavatel přihlížet k okolnostem, za kterých k porušení došlo a důsledkům, které ze situace vyplynuly.