Čeká na Vás mimo jiné:

  • Přesné určení dědiců, aby byla závěť platná
  • Vhodně zvolit formu sepsání a uložení závěti
  • V případě vydědění naplnit zákonné důvody
  • Správné označení nemovitosti a majetku v závěti 

Proč je dobré využít služeb advokáta?

Advokát vám pomůže s přípravou jasné a srozumitelné závěti. Myslete na všechny blízké, kterým chcete něco odkázat. Advokát vám pomůže splnit zákonné náležitosti, aby závět byla platná. Uložte si závěť do Centrální evidence závětí. Pokud chcete někoho vydědit, proberte s advokátem náležitosti tohoto úkonu, aby nebyl v rozporu se zákonem. Využijte možnosti advokáta jako zprostředkovatele řešení této životní situace.
 

Chci pomoci sepsat závěť