S novým rokem přišlo i několik změn v legislativě. Kromě toho, že si polepší všichni, kdo pracují za minimální pracovní mzdu, která od ledna 2019 činí 13 350 Kč, nastalo i několik změn ohledně placení daní a pojistného! A protože se nám čím dál tím více blíží daňové období, pojďme si tyto nové úpravy představit!

OSVČ a zdravotní pojištění

Pokud osoba vykonává hlavní samostatně výdělečnou činnost, je povinna platit zálohu na zdravotní pojištění každý měsíc. Pokud samostatně výdělečnou činnost provádí jako vedlejší a není k tomu zaměstnána jinde, kde by platila pojistné, zdravotní pojištění doplatí zpětně za celý rok dle skutečného dosaženého hrubého zisku, který je zjištěn z přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok – zde tedy není stanovena minimální částka.


Na začátek je důležité říci, jak se tato záloha vlastně vypočítává. Nejdříve se stanoví průměrná mzda (ze všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2018), a z té se poté vypočítá výše zálohy, která zůstává na 13,5 %. Jelikož se ale průměrná mzda od té minulé zvýšila, zvýšila se nám logicky i výše zálohy na zdravotní pojištění. Průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 Kč, záloha na zdravotní pojištění poté 2 208 Kč, což je o 184 Kč více, než tomu bylo v roce 2018. Tuto zálohu musíte platit do 8. dne každého měsíce, a to se začátkem nejpozději 8. února.


Pamatujte, že pokud platíte zálohy vyšší než minimální, bude jejich výše změněna až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. To jste povinni odevzdat nejpozději do měsíce od podaní daňového přiznání.


OSVČ a sociální pojištění

Stejně jako u zdravotního pojištění, i zde si OSVČ sáhne hlouběji do kapsy. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění je 2 388 Kč, tedy o 199 Kč více než tomu bylo v minulém roce. Osoba, která samostatnou výdělečnou činnost provádí jako vedlejší, bude platit minimální zálohu ve výši 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Částka, která rozhoduje o tom, zda je Vaše činnost vedlejší nebo není, je stanovena na 78 478 Kč.


POZOR! Všechny tyto změny ale budou uplatněny ne od začátku roku, ale až následující měsíc po měsíci, kdy byl podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud nastavíte platební příkaz vyšší už od začátku roku, bude se Vám na účtu tvořit přeplatek.

Důležité je ale také vědět, že se změnil termín splatnosti pro důchodové pojištění a nemocenské pojištění! Dříve se zálohy musely platit nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, nyní se budou pojištění hradit nejpozději poslední den měsíce, za který má být záloha zaplacena (pozor, zde rozhoduje, kdy bude částka připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení).

Dobrovolné nemocenské pojištění se nám v roce 2019 také zvyšuje, a to na minimálně 138 Kč, kdy se vychází z vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, které se zvýšilo o tisíc korun (z 5 000 Kč na 6 000 Kč). Aby nemocenské pojištění nezaniklo, musíte do 21. ledna zaplatit minimální výši za rok 2018 (tedy 115 Kč), do konce ledna poté uhradit novou částku (138 Kč).

Oblast, kde se ale podnikatelé budou moci zaradovat, je placení solidární daně. Limit pro její platbu se kvůli zvýšení průměrné mzdy zvyšuje na 1 560 552. Jelikož se sedmiprocentní solidární daň rovná rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti, dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48x průměrné mzdy, je ve výsledku pro plátce výhodnější.