Kdy vzniká nárok na tzv. vdovský důchod a jaká je jeho případná výše?

Ať už vdovský, či vdovecký důchod – podmínky pro jeho pobírání platí stejné. Jak se ale může někdo domnívat, nemá na něj nárok každý a vždy. Kdy člověku vzniká nárok na tento typ pozůstalostního důchodu?

 

Jaké jsou podmínky?

Vdovský důchod existuje pro zmírnění příjmového výpadku po úmrtí jednoho z manželů, ovšem pozor, rozhodně na něj nevzniká nárok automaticky. Pro to, aby byla Vaše žádost úspěšná, musíte splňovat několik základních podmínek. Nárok na pobírání vdovského důchodu má tak pouze ten:

 1. Kdo byl s pozůstalým sezdaný v době úmrtí, tedy pouze manžel nebo manželka.
 2. Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka pobírali starobní nebo invalidní důchod.
 3. Jestliže jejich zemřelý manžel nebo zemřelá manželka ke dni úmrtí splnili podmínky pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.
 4. Pokud jejich manžel nebo manželka zemřeli na následek pracovního úrazu.

 

Zde je důležité zaměřit pozornost na dobu hrazení důchodového pojištění nutnou k získání nároku na starobní či invalidní důchod:

a) Starobní důchod – zde je to trochu jednodušší, doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod činí 35 let.

b) Invalidní důchod – doba hrazení důchodového pojištění se zde odvíjí od věku pojištěnce:

 • do 20 let věku méně než 1 rok
 • 20–22 let 1 rok
 • 22–24 let 2 roky
 • 24–26 let 3 roky
 • 26–28 let 4 roky
 • 28–37 let 5 let z posledních 10 let před úmrtím pojištěnce
 • od 38 let 5 let z posledních 10 let před úmrtím pojištěnce, nebo 10 let z posledních 20 let před úmrtím pojištěnce

 

Podání žádosti

Jak už jsme zmínili výše, jestli máte o vdovský důchod zájem, musíte o něj sami požádat, a to na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle Vašeho trvalého bydliště. Na důchodové oddělení si s sebou musíte vzít příslušné dokumenty – doklad totožnosti, oddací list, úmrtní list zesnulého. V případě, že zesnulý nepobíral starobní či invalidní důchod (ale splňoval potřebnou dobu pojištění pro nárok na něj), budete potřebovat i dokumenty nutné k jeho vyřízení (např. evidenční list od posledního zaměstnavatele zesnulého, doklady o době studia zesnulého atd.). Po podání Vaší žádostí má ČSSZ povinnost ji vyřídit do 90 dnů. Rozhodnutí je zasíláno písemně přímo do rukou žadatele a je možno proti němu do 30 dnů podat námitku.

Možná se nyní ptáte, po jak dlouhou dobu je vdovský důchod vyplácen. Ze zákona končí nárok na vdovský důchod v případě, že:

 1. Vdova nebo vdovec uzavře nové manželství.
 2. Uplyne standardní doba jednoho roku, kdy vdova nebo vdovec tento důchod pobírá.

 

A co dál?

Po uplynutí doby jednoho roku má na pokračování pobírání vdovského důchodu vdova nebo vdovec nárok pouze pokud:

 • pečuje o nezaopatřené děti,
 • pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby (stupeň II středně těžká závislost, III těžká závislost nebo IV úplná závislost),
 • pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého, se kterými žije v jedné domácnosti a kteří jsou závislí na péči jiné osoby (stupeň II, III nebo IV),
 • je invalidní ve třetím stupni,
 • dosáhl/a požadovaného věku (o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk člověka stejného data narození, nebo dosáhl/a svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší).

 

Výše důchodu

Finální částka vdovského důchodu je individuální, skládá se totiž ze dvou částí. První – základní, je pro všechny typy důchodů stejná a v roce 2020 činí 3 490 Kč. Druhá část je tzv. procentní výměra – ta činí 50 % z výše důchodu (invalidního nebo starobního), který by pobírala zesnulá osoba.

 

Souběh důchodů

Samozřejmě se může stát, že už je zesnulá osoba sama v důchodu, a to buď invalidním nebo starobním, a kromě vdovského tedy pobírá ještě jeden z nich. V takovém případě dochází k tzv. souběhu důchodů. Jeho výše je určena základem pro všechny důchody stejným (tedy 3 490 Kč), poté plnou částkou vyššího z důchodů a polovinou (tedy 50 %) částky nižšího důchodu. Na internetu existují různé kalkulačky pro přesný výpočet.

 

ČSSZ vyplácí důchody pravidelně každý měsíc. Také je důležité vědět, že po podání a schválení žádosti se důchod doplácí zpětně – ode dne úmrtí manžela nebo manželky.