Co s tím?

Znáte to, vyhráli jste soudní spor, máte pravomocný soudní rozsudek, kde Vám bylo přiznáno právo na výživné pro Vám svěřené dítě, ale ten druhý alimenty neplatí. Klasický a častý případ. Chcete vědět, co v tomto případě dělat? Tak čtěte dál!

 

Máte v podstatě dvě možnosti: buďto podat trestní oznámení, nebo podat na Vaši bývalou "drahou polovičku" exekuční návrh.

 

Zahájit vymáhání výživného prostřednictvím exekuce lze na základě Vámi podaného návrhu na exekuci, pro který budete potřebovat exekuční titul, kterým je právě výše jmenovaný soudní rozsudek, který již nabyl právní moci. Lze tak učinit vždy, pokud již alespoň jednou došlo k nezaplacení alimentů a tím vznikl bývalému partnerovi vůči vám dluh. Na základě toho vydá exekutor exekuční příkaz, kterým může neplatiči obstavit účet, zabavit a prodat jeho věci, nechat strhávat výživné ze mzdy, nebo třeba zabavit řidičský průkaz.

 

O exekuci a výkonu rozhodnutí se můžete dozvědět více ZDE. O exekuci srážkami ze mzdy pojednává TENTO ČLÁNEK.

 

Podat trestní oznámení můžete na Policii ČR nacházející se v místě Vašeho trvalého bydliště, a to za předpokladu, že Váš bývalý partner neplatí alimenty více než 4 měsíce. Jedná se totiž o trestný čin zanedbání povinné výživy, který lze postihnout dle trestního zákoníku trestem odnětí svobody maximálně až na tři léta, přičemž lze uložit i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel.

 

K tomu budete potřebovat doložit soudní rozsudek o povinnosti platit výživné, rodný list dítěte, případně rozsudek o rozvodu manželství. 

 

Oba tyto způsoby vymáhání pohledávek na výživné lze činit i zároveň, tzn. že se vzájemně nevylučují. Nezapoměňte, že zatímco při exekuci se vymáhají nezaplacené alimenty, v rámci trestního řízení lze uložit pouze trest podmíněného odsouzení, případně rovnou trest odnětí svobody.