Co byste měli znát, než nastoupíte do své první práce.

V dnešní době je čím dál tím častější, že si studenti středních škol při studiu chodí přivydělávat. Do kaváren, fabrik, kanceláří - je vlastně úplně jedno kam, všude pro ně, jakožto pro mladistvé a jejich zaměstnavatele, platí stejná pravidla. Ne všichni jsou si však svých práv a povinností vědomi, proto si je pojďme společně připomenout.


Pokud hodláte přijmout mladistvého brigádníka, Váš úkol je vlastně docela jednoduchý. Ve zkratce podle zákoníku práce musíte udělat vše proto, aby se u vás měl Váš mladistvý zaměstnanec dobře po fyzické i psychické stránce. To zahrnuje i přidělování práce podle jeho fyzického i rozumového vývoje, což od Vás, tedy zaměstnavatele, vyžaduje zvýšenou pozornost a péči.

 

Pokud jste mladistvý, který hledá práci, je zde pár věcí, na které byste si měli dát pozor, protože díky nízkému věku a téměř nulovým zkušenostem se Vám může stát, že někomu snadno naletíte.

 

1. Mladiství nesmějí vykonávat práci přesčas, práci v noci, nesmí být zaměstnáni prací pod zemí při těžbě nerostů či ražení tunelů a štol. Výjimkou jsou potom studenti odborných učilišť či středních škol starší 15 let, kterým je za zvláštních podmínek práce v noci umožněna, jestliže ji mají jako součást praxe.

 

2. Zaměstnavatel nesmí mladistvému přidělit práci, při které by bylo ohroženo jeho zdraví a bezpečnost nebo při které by jeho a ostatní zaměstnance vystavil zvýšenému riziku úrazu.

 

3. Mladiství jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce a zaměstnavatel je povinen tuto lékařskou prohlídku proplatit, a to nejméně jednou ročně.

 

Úplně poslední a bezpochyby jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou je třeba dát pozor, je sjednaná výše mzdy za Vámi odvedenou práci. Stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, i Vy máte právo na alespoň minimální mzdu, která je v letošním roce (2018) 73,20 Kč, tedy 12 200 Kč/měsíc. Výši minimální mzdy určuje vláda, proto se může měnit a je třeba sledovat, zda nedošlo k jejímu navýšení.