Aneb jak stát může podpořit zaměstnavatele v krizi a zamezit tak plošnému propouštění zaměstnanců?

Co je to tzv. kurzarbeit a jaký je jeho smysl?

Jedná se o opatření, respektive výpomoc ze strany státu, aby nedošlo k propouštění v době, kdy se společnost (či jen individuální firma) dostane do krize, a takto stát umožní firmám přečkat krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků.

 

Tato podoba pomoci probíhá tak, že mezi státem, zaměstnavatelem a zaměstnancem je uzavřena dohoda, která spočívá v závazku zaměstnavatele, že nedojde k propuštění zaměstnance (zaměstnanců) a stát za to podpoří zaměstnance v podobě dotace na mzdu zaměstnance (zaměstnanců).

 

Kurzarbeit v době nouzového stavu - koronavirové pandemie

V důsledku zákazů a vládních opatření v souvislosti s šíření epidemie koronaviru došlo ze dne na den k zákazu výkonu činnosti některým malým i velkým firmám v České republice. Stát se pomocí tzv. kurzarbeitu pokusí zamezit tomu, aby v důsledku dopadů pandemie došlo k plošnému propouštění velkého počtu zaměstnanců. Má to podpořit udržení pracovníků v zaměstnání a rovněž by toto opatření mělo pomoci firmám překlenout aktuální krizové období a následně pomoci znovu rozpumpovat ekonomiku v době, kdy bude epidemie za námi a vše se bude vracet do normálu. 

 

Smyslem je tedy zejména zamezit propouštění a prudkému nárůstu nezaměstnanosti v ČR.

 

Aktuální podoba Kurzarbeitu v ČR – kdo bude mít nárok jej využít?

Vláda ČR schválila dne 31. 3. 2020 v dva způsoby, jakými bude vyplácet zaměstnavatelům podporu na mzdy zaměstnanců.

 

1) Zaměstnanci v karanténě a z uzavřených provozoven

Pro zaměstanance, kteří musí být v povinné karanténě a nemají tak možnost docházet do zaměstnání a na mzdy pracovníků zcela uzavřených provozů, které musely přerušit činnost v důsledku vládních opatření v boji s koronavirem, bude ze strany státu poskytnut  příspěvek ve výši 80 %, maximálně však v částce 39 900 Kč, která odpovídá výši superhrubé mzdy, tj. včetně povinných odvodů.

 

2) Výpadek pracovníků a dodávky surovin – omezení provozu

V případě, kdy dojde u zaměstnavatele k omezení výroby, a to v důsledku výpadku dodávky surovin, výpadku pracovníků nebo snížení poptávky, bude příspěvek ze strany státu na mzdy ve výši 60 %, maximálně však v částce 29 990 Kč, která odpovídá výši superhrubé mzdy, tj. včetně povinných odvodů.

 

Podpora bude ze strany státu poskytnuta dotčeným firmám a podnikatelům za období od 12. 3. 2020 až do konce dubna tohoto roku.

 

O příspěvek může zaměstnavatel požádat přes příslušný úřad práce. Základním předpokladem pro podání žádosti o příspěvek při částečné nezaměstnanosti pak je zavedení opatření uvedených v bodech 1) a 2).