Pro jaké dávky na úřad práce?

11. prosince 2018  |  Anežka Staňková

Pro jaké dávky na úřad práce?

Úřady práce poskytují kromě podpory v nezaměstnanosti i jiné dávky. Víte, jaké dávky jsou ukryty pod pojmy dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči nebo pomoc v hmotné nouzi?

Zákonem o Úřadu práce České republiky byl ke dni 1. 4. 2011 zřízen Úřad Práce České republiky (dále jen "Úřad"). Jde o správní úřad s celostátní působností, jehož sídlem je Praha. Úřad má krajské pobočky pro každý kraj a pro hlavní město Prahu.

 

Úkolem Úřadu je především plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců v platební neschopnosti, evidence uchazečů o zaměstnání a vyplácení dávek v rámci státní sociální podpory.

Krajské pobočky Úřadu jsou poskytovatelem dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a jiné.

 

Druhy dávek státní sociální podrpory

Dávky státní sociální podpory jsou dvojího typu. Dávky poskytované podle výše příjmu, tj. příspěvek na dítě, na bydlení a porodné. A ostatní dávky, které zahrnují rodičovský příspěvek a pohřebné. Tato státní sociální podpora je upravena v zákoně o státní sociální podpoře.

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  Mezi ně patří příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

 

Příspěvek na péči je určen pro fyzické osoby starší 1 roku z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kdy osoba potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Upravuje jej zákon o sociálních službách. 

 

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi a patří sem příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Je určena pro ty, kteří nemají dostatek finančních prostřeků k zajištění základních životních potřeb.

 

Dávky pěstounské péče zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče. Upraveny jsou v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Podpora v nezaměstnanosti je upravena v zákoně o zaměstnanosti a může ji pobírat ten, kdo je mj. zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky.

 

Správní řízení ve výše zmíněných případech se řídí zákonem o Úřadu práce České republiky a správním řádem. Úřad práce ČR rozhoduje ve správním řízení v I. stupni, o odvoláních proti rozhodnutí Úřadu práce ČR pak rozhoduje ministerstvo.

Slovníček pojmů

Správní řízení

= jednání s orgány veřejné moci, které mají právo rozhodovat právech a povinnostech účastníka. Tyto orgány pak mají za úkol v dané věci, ve které se toto řízení vede, vydat rozhodnutí.

platební neschopnost

neschopnost splácet své dluhy, tzv. insolvence

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím