Jaké další krizová opatření přijala vláda v boji proti koronaviru? Jak je to s dětmi osob samostatně výdělečně činných?

Jedním z opatření vlády, které přišlo již na počátku tvz. koronavirové krize, bylo uzavření škol a školek. Nezletilé děti tak musely zůstat doma v péči rodičů, kteří nejsou schopni péči o ně zajistit jiným způsobem.

 

Protože však jsou školy uzavřené od 11. března 2020, a ošetřovné na nezletilé dítě lze dle zákona o nemocenském pojištění čerpat jen po dobu devíti kalendářních dnů, a to na dítě do 10ti let přijala vláda další opatření.

 

Krizové opatření vlády v souvislosti s ošetřovným na děti v době mimořádného stavu

1) Prodloužení doby ošetřovného

Protože by u většiny rodičů došlo k vyčerpání možnosti čerpat ošetřovné uplynutím jeho maximální doby, rozhodla se vláda podpořit tuto situaci a rozhodla o tom, že ošetřovné bude platit po celou dobu mimořádného opatření a po celou dobu uzavření škol a školek a bude platit i zpětně. Ti, kdo si již požádali žádost na ošetřovné, nebudou muset tuto žádost vyplňovat znovu.

 

2) Navýšení věku dětí, na které lze ošetřovné využít

Další podpora vlády přichází v tom, že rozhodla také o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Otevřela tedy možnosti využití této možnosti vyššímu počtu rodičů, kteří se v souvislosti se stavem nouze ocitli leckdy v tíživé situaci, spojenou s nemožností se o své děti v tomto období řádně postarat.

 

Po celou dobu trvání opatření budou tak rodiče moci čerpat ošetřovné, které je spojeno s nárokem ve výši šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu, který získáme z průměru čistých výdělků za posledních 12 měsíců.

 

3) Ošetřovné i pro OSVČ!

Výše citované opatření vlády rovněž zavedlo možnost čerpat ošetřovné i pro některé osoby samostatně výdělečně činné.

 

Kterých osob samostatně výdělečné činných se tento finanční příspěvek týká?

Platí pro všechny OSVČ:

  • jejichž potomci jsou ve věku 6 až 13 let,
  • manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu,
  • doručí předepsaný formulář na živnostenský úřad.

 

Stanovená výše ošetřovného bude pro všechny tyto osoby stejná, a to 424 Kč denně, což odpovídá částce 12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc.