Jaké jsou podmínky? Kdo a do jaké výše Vám jej zaplatí?

Nemalý počet rodičů (zejména pracujících matek) se setká s tím, že se musí nečekaně postarat o své malé děti pro jejich nemoc a z jiných důvodů, kdy není možné, aby děti chodily do školky či do školy a je nutné se o ně postarat.

 

Jak lze tuto situaci řešit? Můžete využít tzv. ošetřovné. Této varianty může zaměstnanec využít z těchto důvodů:

  1. ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz,
  2. péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

 

Za jakých podmínek můžu ošetřovné na dítě využít?

A) Účast na nemocenském pojištění

Aby zaměstnanec vůbec mohl o ošetřovné zažádat, mu být nemocensky pojištěn (účasten nemocenského pojištění). Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci.

 

B) Dítě žije ve společné domácnosti

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. To neplatí pouze v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

 

C) Nastane zákonem předvídaná skutečnost (viz. důvody ošetřovného výše)

To znamená nemocné dítě či uzavření školy či školky a jiné skutečnosti, které jsou vyjmenované v § 39 zákona o nemocenském pojištění.

 

D) Nepatříte mezi osoby, které ošetřovné využít nemohou

Jde o zaměstnance, kteří vykonávají práci mimo hlavní pracovní poměr (DPP, DPČ), odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody, zahraniční zaměstnanci, žáci či studenti, členové kolektivních orgánů právnické osoby, zaměstnanci v pracovní neschopnosti a také osoba, která na dítě, které je nemocné pobírá rodičovský příspěvek.

 

Jaká je výše ošetřovného?

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, stejně jako například  nemocenská či peněžitá pomoc v mateřství. Nehradí jej tedy zaměstnavatel. Jeho výše se odvíjí od výše příjmů. Denní dávka ošetřovného pak dělá šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu, který získáme z průměru čistých výdělků za posledních 12 měsíců.

 

A jak dlouho se ošetřovné vyplácí?

Ošetřovné se proplácí už od prvního dne, a to maximálně na dobu devíti kalendářních dní, když nejste osamělý rodič, nebo šestnácti dní, pokud osamělým rodičem jste a máte v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku.

 

O ošetřovné si musíte zažádat. Jak na žádost?

Měli byste požádat zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování, který Vám vystaví ošetřující lékař. Pokud je důvodem pracovní absence zavřená škola nebo školka, neobejdete se bez Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tu Vám potvrdí přímo ve škole, formulář si můžete stánout v našich dokumentech.