Máte vážně nemocného příbuzného? Lze využít tzv. dlouhodobé ošetřovné. Jak je tato dávka vysoká a jak dlouho se vyplácí?

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého je konstatována potřeba celodenní péče.

 

Tento typ ošetřovného byl zaveden roku 2018 a jeho hlavním cílem je poskytnutí přiměřené náhrady za ztrátu příjmu, aniž by člověk přišel o práci nebo si musel vyčerpat dovolenou.

 

Podmínky pro čerpání

1) Péče o člena rodiny

Jde o osobu, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace (která musí tvat nejméně 7 dní) domácí celodenní péči. A to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).

 

2) Účast na nemocenském pojištění

Osoby, které jsou nemocensky pojištěny, to jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné.

 

Kdo tedy může být pečující osobou?

  • manžel/ka nebo registrovaný partner/ka ošetřované osoby,
  • příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo také sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • druh či družka ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

 

Co je důležité o ošetřovném vědět?

A) Trvání ošetřovného

Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat až 90 dní! Délka trvání závisí na potřebě celodenní péče, kterou určuje ošetřující lékař opečovávané osoby.

 

B) Zaměstnání pečující osoby

Velkou výhodou, respektive základním důvodem zřízení tohoto způsobu péče o blízkou osobu je, že v době trvání nutnosti péče nesmí zaměstnavatel dát pečující osobě po dobu ošetřování výpověď. Po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

 

Jakým způsobem o vyplácení ošetřovného požádat?

O nároku na dávku rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování.

 

Pro přiznání nároku na ošetřovné je nutné doložit:

  • Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), které vystaví ošetřující lékař.

 

Výše ošetřovného:

Od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Lze tedy jednoduše říci, že je to 60 % průměrného výdělku zaměstnance, a tuto dávku vyplácí přímo Okresní správa sociálního zabezpečení.