A jak na to?

Podnikáte a rozhodla jste se mít potomky? Možná je na čase začít se zajímat o to, jak to bude s Vaší mateřskou a rodičovskou dovolenou. Obzvláště u OSVČ se vyplatí řešit tyto věci s předstihem, protože by se mohlo stát, že Vám nárok na peněžní pomoc nevznikne. Za jakých okolností se tak může stát? To se pojďme podívat dále.
 

Nárok na peněžní pomoc na mateřské dovolené matkám - podnikatelkám, na rozdíl od matek - zaměstnankyň, vzniká pouze za podmínek, že si řádně platí nemocenské pojištění.

 

Placení nemocenského pojištění pro OSVČ je dobrovolné. Pro matku, která chce peněžní pomoc na mateřské dovolené, je však povinnost platit si ho nejméně 180 dní v období jednoho roku před porodem a alespoň po dobu 270 dní v uplynulých dvou letech, v opačném případě na ni nárok nemá.


Druhou podmínkou je, že v době pobírání „mateřské“ nesmí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, z toho jasně plyne, že spojení podnikání a peněžité pomoci při mateřské dovolené je tabu.  Samostatně výdělečnou činnost však nesmí vykonávat pouze osobně, pokud je vykonávána prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracovníků dané OSVČ, je možno v činnosti pokračovat, jen se musí jinak fakturovat.


Nemocenské pojištění tedy máme, co ale se zdravotním? Pokud všechny podmínky pro úspěšné pobírání peněžní pomoci při mateřské splňujete, zdravotní pojištění za Vás bude hradit stát, jste ale povinni nahlásit to své zdravotní pojišťovně!


Po skončení mateřské dovolené každému rodiči vzniká nárok na tzv. rodičovskou dovolenou, kterou má nárok pobírat i ten, kdo řádně neplatil nemocenské pojištění. POZOR! V tom případě si ale nejspíše nebudete moci vybrat z rychlostí vyplácení podpory při „rodičovské“ a automaticky budete spadat do nejpomalejší kategorie. Od ledna 2018 však i ti, kdo neměli nárok na „mateřskou“, budou moct s částkou trochu hýbat a pobírat až 7 600 Kč za měsíc, a to po celou dobu rodičovské. Celkově se totiž horní hranice pro vyplácení peněžní pomoci při rodičovství posunula, nesmí však přesáhnout 70 % vyměřovacího základu – hrubého měsíčního výdělku.


Důležité je ještě podotknout, že při vyplácení rodičovského příspěvku už ale můžete podnikat – bude se tak jednat o samostatně výdělečnou činnost vedlejší. I zde ale musíte splnit pár podmínek: pokud je dítě mladší 3 let a navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci; pokud je dítě starší 3 let a navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů. Z toho jasně plyne, že v tomto případě není rozhodující, jakou částku vyděláte, ale jak jste při tom schopni se o dítě postarat.


Na závěr je třeba podoktnout, že pokud dopředu víte, že byste chtěli založit rodinu a spadáte do kategorie OSVČ, začněte tuto situaci řešit co nejdříve – ušetříte si tak zbytečné starosti a pravděpodobně i nějaké peníze.