Vláda spustila úvěr COVID. Jeho detaily přibližuje dotační specialista Mgr. Hynek Petřík z ARROWS advisory group.

Koronavirová infekce momentálně výrazně ovlivňuje všechny oblasti běžného života a nevyhýbá se ani podnikání.

 

Pro podnikatele, kteří byli infekcí zasaženi, spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) program Úvěr COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru. Program má za cíl podat pomocnou ruku těm podnikům, jejichž aktivity jsou v důsledku výskytu nákazy omezeny.

 

O podporu formou úvěru mohou žádat malé a střední podniky, u kterých dochází k omezení ekonomické aktivity z důvodu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zvýhodněné úvěry mají nulový úrok a pohybují se od 500 tis. do 15 mil. korun. Podnikatelé mohou Úvěr COVID použít na provozní náklady a výdaje, pořízení majetku nebo pořízení a financování zásob. Úvěr je poskytován až do výše 90 % způsobilých nákladů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až 12 měsíců.

 

Způsobilým žadatelem je subjekt, u kterého došlo k opoždění, pozastavení nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Počáteční alokace je 600 mil. Kč a příjem žádostí je od 16. března na pobočkách ČMZRB. Bližší detaily jsou k dispozici na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

 

Vzhledem k závažnosti se dají očekávat další opatření pro podporu podnikatelů, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Momentálně se uvažuje o přesunutí finančních prostředků z Operačních programů na programy podpory pro podnikatele zasažené důsledky koronavirové infekce.

 

Pokud chcete zpracovat žádost od specialisty, neváhejte a poptejte na našem webu pomocí tlačítka Najít advokáta.