Jaká je skutková podstata a co nám za toto protiprávní jednání hrozí?

V prosinci 2019 se v Čínské metropoli Wuchanu objevil nový typ koronaviru tzv. SARS-CoV-2, který je zodpovědný za pandemii Covid-19. Tato pandemie v nynější době postihuje ve velké míře Asii, Evropu a Ameriku, kdy vlády jednotlivých zemí po celém světě jsou nuceny tuto nepříjemnou situaci s nebývale se šířící nákazou neprodleně řešit.

 

S účinností ode dne 13.3.2020 platí v České republice nouzový stav. Důvodem je šíření výše uvedené nákazy koronavirem. V této souvislosti byla vláda ČR nucena učinit velké množství preventivních a omezujících opatření, aby zajistila, že nákaza se nebude v naší zemi nadále šířit raketovým tempem.

 

Šíření koronaviru jako trestný čin 

Jedním z opatření je zavedení šíření koronaviru jako trestného činu do našeho právního řádu. Podle čeho je šíření této nakažlivé nemoci trestné a jak se dostalo do českého právního řádu?

 

K dnešnímu dni existuje vyhláška, která je podpůrným právním nástrojem k trestnému činu, který je nyní uveden v § 152 trestního zákoníku, a který zavádí trestní postih pro pachatele šířící nakažlivé nemoci. Výše zmíněným rozhodnutím vlády se doplňuje již stávající nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku určuje, co úřady považují za nakažlivé nemoci. Koronavir se tak přiřadil k nákazám, jako je AIDS, včetně viru HIV, cholera, mor, salmonelóza nebo tuberkulóza. Trestné je obecně úmyslné šíření nemoci.

 

Jaké chování se tedy stává trestným činem?

Jde o úmyslné šíření nemoci. To znamená, že kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci mezi lidi.

 

A co za toto protiprávní jednání hrozí?

Každému pachateli, který by šířil tento druh nákazy hrozí nejméně půl roku až tři roky odnětí svobody.

 

Jestliže by se vše v souvislosti s tímto šířením viru jednalo o organizovanou skupinu pachatelů, k šíření by došlo při ohrožovaní státu, a pachatel by ohrožoval další osoby porušením důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo by tímto způsobil újmu na zdraví, hrozil by trest vyšší a to až osm let

 

A pokud by došlo k těžké újmě na zdraví nejméně dvou osob nebo úmrtí nejméně jednoho člověka, trest by se dále zvyšoval až na deset let.

 

Ani to však není konečný výčet. Pokud by v souvislosti s protiprávním, resp. již trestným, jednáním pachatele došlo ke smrti nejméně dvou lidí, trest odnětí svobody by mohl dosáhnout až dvanácti let.

 

JEŠTĚ ALE POZOR NA ZÁVĚR!!!

Protože je nyní v ČR vyhlášen stav nouze, mohlo by se také jednat v případě výše uvedeného také o okolnost podmiňující mimořádné zvýšení trestní sazby. Takže i při „pouhém šíření koronaviru“ bez dalších následných okolností, které sám trestní zákoník uvádí ve výčtu kvalifikovaných skutkových podstat, lze uložit trest až do výše osmi let místo výše zmíněných třech let.

 

V situaci, kdy se koronavirus, prozatím nezadržitelně, Českou republikou šíří, je nutné se mít na pozoru a zamezit jakýmkoliv protiprávním jednáním. Ať už z důvodu výše popsaného, možného trestního postihu, tak z hlediska ochrany obyvatel státu a jejich zdraví.