Jaký je postup a na co nezapomenout

Od 3. března 2020 je součástí našeho (českého) právního řádu zákon o realitním zprostředkování.

 

Přijetí zákona má zakotvit jasná pravidla při poskytování služeb s realitami a povznést jejich kvalitu na vyšší úroveň.

 

Vázaná živnost 

Dosud se mohly realitní služby poskytovat v rámci živnosti ohlašovací volné, to se však změní. Všichni poskytovatelé realitních služeb jsou povinni nejpozději do 3. března 2021 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování. Současně musí doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro její provozování.

 

Jak vázanou živnost ohlásit? 

Změna se ohlašuje na živnostenském úřadu (příslušném podle místa podnikání). 

 

1) Formulář

Jak je tomu teď velice často zvykem, pro podání na úřady existují inteligentní formuláře, na kterých se podání jednoduše učiní. Podobně je tomu u registrace realitního zprostředkování, resp. ohlášení vázané živnosti.

 

Pro změnu živnosti se používá tzv. jednotný registrační formulář, dostupný na internetových stránkách Misterstva průmyslu a obchodu, sloužící podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

 

Formulář se volí změnový, kde touto změnou bude právě uvedení nového údaje "Realitní zprostředkování".

 

Doručení formuláře na živnostenský úřad

Po správném vyplnění formuláře je nutné jej doručit na příslušný živnostenský úřad. To lze učinit několika způsoby:

  • přímo přes aplikaci na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu,
  • osobně na podatelně úřadu, 
  • elektronicky se zaručeným podpisem na emailovou adresu příslušného úřadu,
  • elektronicky bez zaručeného podpisu, s tím, že bude doposlán originál následně poštou na adresu příslušného úřadu,
  • prostřednictvím datové schránky.

 

2) Prokázání odborné způsobilosti

Kromě ohlášení nové živnosti je nutné ještě doložit splnění podmínky odborné způsobilosti, a to u osoby, která bude tzv. odpovědným zástupcem. Odbornou způsobilost splňuje každý, u koho je splněn jeden z následujících bodů:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb;
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu a současně má 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele.

 

Výše uvedená odborná způsobilost se prokazuje osvědčeními z kurzů, diplomem a podobně. Prokázání odborné způsbilosti musí být součástí podání, jinak učiněné podání nebude správné.