V České republice je nařízena karanténa! Co to vlastně znamená, kdo ji vyhlašuje a k čemu slouží? Více o tom v našem článku.

Jedním z možných opatření státu v krizových situacích je právě karanténa. Definici pojmu bychom nalezli v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Karanténa představuje držení osob v izolovaném místě (domov, nemocnice…) za účelem pozorování jejich zdravotního stavu. Jedná se nejen o ochranu osoby, která je povinna se v karanténě zdržet po určenou dobu, nejčastěji (může dojít k určení jiné doby) po dobu 14 dnů, ale především jde o ochranu ostatních osob, na které by mohla být infekce přenesena. Právě 14 dní je doba, která je dle epidemiologů maximální inkubační dobou nemoci – těchto 14 dní představuje možnost nevědomě (bez projevování příznaků nemoci na své osobě) nemoc přenášet na své okolí, je tedy nutné vyhnout se kontaktu s ostatními osobami.

 

Karanténa je nařízena i zdravé fyzické osobě, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy. Nařizuje ji lékař, krajská hygienická stanice či v případě neočekávaných mezinárodních epidemií či pandemií (rozšíření nákazy na více než dvou kontinentech) Bezpečností rada státu, kdy karanténu v těchto případech vyhlašuje vláda formou usnesení, a to celoplošně, pro všechny občany. Veškerá usnesení jsou publikována na stránkách naší vlády (https://vlada.cz/). Odborníci se zabývají otázkou, zda nařízením karantény nejsou omezena základní lidská práva. V těchto krizových situacích samozřejmě nastávají značná omezení některých základních práv a svobod, ale neznamená jejich porušování či protiústavní situaci. V rámci nařízené karantény funguje i kontrola jejího dodržování. Zkontrolovat nás mohou pracovníci hygienických stanic a za porušení nařízené karantény hrozí i vysoké pokuty, nemluvě o případném vědomém přenášení nákazy (viz náš článek Trestný čin šíření koronaviru).

 

Co když budu muset do karantény? Pro probírání náhrady za mzdu během doby, co v karanténě budeme, platí stejná pravidla jako při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Zaměstnavatel nám tedy bude prvních 14 dní vyplácet 60 % z redukované průměrné mzdy. O povinnosti zaměstnavatele ke svému zaměstnanci a dalších otázkách zabývajících se krizovou situací se dočtete v dalších článcích na tomto webu.