Mohu takové přiznání podat elektronicky? Nebo snad musím?

Odpovědi na otázky, koho se daňové přiznání týká a co je jeho obsahem, Vám jsou již zřejmě známy. Dalším bodem, u kterého mnozí tápají, je forma podání daňového přiznání. Můžeme si klást otázky typu: Mohu takové přiznání podat elektronicky? Nebo snad musím? A jak tedy na to? 

 

Podat daňové přiznání můžeme několika způsoby. Jedna z možností je osobní podání, druhá z možností je pak prostřednictvím elektronického prostředí. Je zde však výjimka! Máme-li zřízenou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba či jsme plátci DPH, musíme daňové přiznání podat vždy elektronicky, a to takovou formou, kterou stanovuje daňový řád. Od letošního roku je možné podat daňové přiznání i přes nový portál MOJE daně. 

 

Osobní podání

U osobního podání je nejprve nutné sehnat daný tiskopis (tedy formulář v papírové podobě). Tento tiskopis získáme na každé podatelně příslušného finančního úřadu či na webových stránkách Finanční správy ČR (tzv. interaktivní formulář), který si vyplníme online a vytiskneme vyplněný, nebo nejprve vytiskneme a vyplníme ručně. Takto vyplněné daňové přiznání osobně odneseme ve stanoveném termínu na příslušný finanční úřad.

 

Elektronické podání

V rámci elektronického způsobu podávaní daňového přiznání či jiných daňových dokumentů, můžeme narazit na mnohé webové stránky, které nabízí online funkce k vyplnění takových dokumentů. Nesmíme však zapomenout, že ne všechny zdroje jsou ověřeny a již vůbec ne zaštiťovány například Generálním finančním ředitelství aj.  Zřejmě nejvěrohodnější roli zastává již zmíněná Finanční správa ČR, která stále své poskytované služby zdokonaluje a poskytne nám nejen návody, jak online daňové přiznání vyplnit, ale také každého zájemce celým prostředím krok po kroku provede.

 

Nejčastěji je využívána tzv. aplikace EPO, ve které požadovaný typ formuláře nalezneme a bez větších problémů ho můžeme vyplnit. Nakonec si zvolíme způsob elektronického podání daňového přiznání, u čehož rozlišujeme nejčastěji:

  1. Elektronické podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem (o tom, jak ho získat a k čemu slouží, pojednává další článek na našem webu: https://mylaw.cz/clanek/co-je-to-vlastne-elektronicky-podpis-jak-se-pouziva-a-jak-jej-ziskam-439).
  2. Elektronické podání odeslané prostřednictvím datové schránky (máme-li takovou datovou schránku, je naší povinností pouze prostřednictvím datové schránky komunikovat a daňové přiznání odeslat).

 

Co když nemám ani elektronický podpis ani datovou schránku?

Mám možnost podat daňové přiznání elektronicky? Ano. Je zde však nutné vytisknout „potvrzení o online podání“ a toto potvrzení v dané lhůtě odnést na finanční úřad.

Od letošního roku navíc máte možnost podat daňové přiznání i přes portál finanční správy MOJE daně.