Podání daňového přiznání nikdy nebylo jednodušší!

Zavedení způsobu podání daňového přiznání elektronicky s sebou přineslo mnoho výhod. Jelikož většina lidí daňové přiznání vyplňuje na poslední chvíli, elektronické podání je rychlým a efektivním způsobem jak vše stihnout včas.

 

Učinit elektronické daňové podání je možné těmito způsoby: aplikací EPO, datovou schránkou a pomocí softwaru třetích stran.

 

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), jde o elektronickou podatelnu orgánů finanční správy ČR a nalezneme ji na stránkách Daňového portálu. Jde o běžný způsob doručování daňových přiznání a jiných podání, a to i z důvodu, že v rámci této aplikace lze zaslat přiznání i bez uzávaného elektronického podpisu. Elektronicky tu můžeme vyplnit různé formuláře, které zde nalezneme spolu s pokyny k vyplňování, dále vkládat přílohy a odesílat přiznání skrze tuto aplikaci, případně si dokument uložit k účelu doručování datovou schránkou. Podané přiznání lze také skrze tuto aplikaci sledovat, a mít tak přehled o současném stavu podání. 

 

Dále pak lze podat daňové přiznání datovou schránkou. Podmínkou takového doručování je zpřístupnění datové schránky. Má-li podnikatel zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání tímto způsobem. Pokud bude tato povinnost porušena, tedy dojde k podání jiným způsobem než elektronickým, bude podnikatel nejprve vyzván k nápravě, a pokud výzvě nebude vyhověno, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč.

 

Poslední možností je elektronické podání softwarem třetích stran tzv. účetní a ekonomické aplikace, které umožňují vyplnění a následné poslání daňového přiznání z vlastního počítače. K tomuto způsobu je zapotřebí mít uznávaný elektronický podpis.

 

Elektronický způsob podání daňového přiznání zaručuje bezchybnost vyplnění podání, a to mimo jiné díky průvodcům, které daňový portál obsahuje. Mimo výše uvedené výhody jde také o pohodlnou cestu vyhnutí se administrativní zatíženosti.