Jaké to přináší výhody pro kupující?

Koupě nemovitosti je velice nákladným životním rozhodnutím. Kromě nutnosti čerpání vysokých hypotečních úvěrů, zatěžovala ve většině případů kupující daň z nabytí nemovitých věcí. Za každou zakoupenou nemovitost musel jeho kupující zaplatit daň odpovídající 4 % z kupní ceny (popř. obvyklé ceny, vyměřené finančním úřadem), kdy tato se leckdy mohla vyšplhat až do statisíců korun.

 

Daň je zrušena! 

Dlouho debatovaný a stále pozměňovaný zákon, který zrušil opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí byl v poslanecné směmovně přijat a ke dni 26. 9. 2020 nabývá účinnosti!

 

Co nám tento zákon přínáší?

 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Přijetím tohoto zákona daň zcela zaniká, proto se daň z nabytí nemovitých věcí již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí ode dne 26. 9. 2020 (tj. ode dne účinnosti zákona) a později.

 

Zpětná účinnost!

Zákon rovněž vymezil, že se placení daně nebude vztahovat také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. 3. 2020. To znamená, že pokud jste měli daňovou povinnost stanovenou na datum od konce března, tj. vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později, daň již platit nemusíte! Avšak na zavkladování práv do katastru nemovitostí před tímto datem, tj. v listopadu 2019, na ty se daňová povinnost stále vztahuje, a je tedy povinnost daň zaplatit!

 

A co když jste již daň z důvodu právní nejistoty zaplatili?

MÁTE PRÁVO NA VRÁCENÍ PŘEPLATKU! Jak na to?

 

Prostřednictvím správce daně (obvykle finančního úřadu) zažádejte o vrácení vzniklého přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí, jednoduchým podáním - písemnou žádostí.

 

Náležitosti žádosti:

  • písemné podání (lze i ústně do protokolu či datovou zprávou),
  • adresujete žádost tam, kde bylo podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
  • řádné doručení - žádost může být doručena na adresu správce daně vlastnoručně podepsaným dopisem předaným k poštovní přepravě, podáním přes podatelnu podatelny příslušného správce daně, či datovou schránkou finančního úřadu.

Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku.

 

Pro většinu z nás tato změna bude mít velice pozitivní dopad do našich rozpočtů, v případě pořízování nemovitých věcí. Je to krok v před pro možnost pořízení si vlastní nemovitosti bez nutnosti vysokého daňového zatížení.