Kolik musím zaplatit, pokud si koupím nemovitost? A lze se tomuto poplatku vyhnout?

Tato daň je v daňovém řádu České republiky teprve od roku 2014 a byla přijata jako náhrada za daň známou také pod názvem „daň z převodu nemovitosti“. Lze ji vymezit jako daň přímou, majetkovou, úplatnou, celostátní a jednorázovou – jedná se totiž o poplatek z převodu vlastnického práva k majetku a postihuje pouze konkrétní jednotlivý příjem. Řadí se mezi daně přímé, což znamená, že se vybírá bezprostředně od poplatníka na základě jeho majetkového stavu a plyne do státního rozpočtu.

 

Předmětem této daně je nabytí vlastnického práva k nemovité věci za úplatu ve smyslu přijetí peněz či jiného nepeněžního plnění. Pokud tedy kupující nabývá nemovitost, musí za to zaplatit výše uvedený poplatek z nabytí nemovitých věcí. Sazba této daně je 4 % z daňového základu, tj. z nabývací hodnoty nemovitosti. Existují čtyři způsoby stanovení této nabývací hodnoty, jak zjistit základ daně. Konkrétně se jedná o cenu sjednanou, srovnávací daňovou hodnotu, zjištěnou cenu a zvláštní cenu. Sjednaná cena představuje takovou částku, na které se dohodli kupující s prodávajícím, tedy kupní cena. Srovnávací daňová hodnota je pak taková částka, která odpovídá 75 % směrné hodnoty či zjištěné ceny, což znamená 75 % z hodnoty obecných cen nemovitých věcí v místě, kde se daná nemovitost nachází (směrná hodnota), anebo 75 % z ceny zjištěné, tj. z ocenění majetku znalcem. Náklady za znalecký posudek lze odečíst ze základu daně. Tyto čtyři procenta se odvádí státu a platí je vždy nabyvatel, tedy ten, kdo nemovitost kupuje a bude jejím vlastníkem. Platí se pomocí daňového přiznání, které se podává nejdéle do tří měsíců po převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z tzv. úplatných převodů nemovitostí, tzn. z prodeje nemovitostí nebo jejich směn, a netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování, s výjimkou darování vzájemného.

 

Placení této daně z nabytí nemovitých věcí se lze také vyhnout. Osvobození od tohoto poplatku je v několika případech, ale vždy se jedná o tzv. prvenství. Prvním případem a velice častým je první úplatný převod novostavby, ke kterému musí dojít nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat, tzn. že kupující koupí úplně nový dům či byt a je jeho prvním majitelem. Dalším způsobem osvobození od placení tohoto poplatku je první úplatný převod jednotky určené k bydlení, které ale vzniklo nějakou určitou stavební úpravou, např. nástavbou nebo přístavbou a dojde k němu během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat. Bezúplatný je též převod majetku družstva do vlastnictví jejich členů.