Sankce za neplacení daní.

Daně je třeba platit řádně a hlavně včas. Pokud Vás zajímá co se stane, když zapomenete daň zaplatit nebo propásnete lhůtu, čtěte dále.

 

Když jsem nepodal daňové přiznání

Nepodáte-li daňové přiznání, správce daně Vás vyzve k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Lhůta by neměla být kratší než 8 dnů. Pozor však - i v případě, že podáte daňové přiznání ve stanovené náhradní lhůtě, nastane povinnost zaplatit pokutu za opožděné tvrzení daně. Když daňové přiznání i přesto nepodáte, pak může správce daně vyměřit daň podle pomůcek. Těmi mohou být například poznatky o daňové povinnosti podobného daňového subjektu.

 

Podal jsem daňové přiznání pozdě

V takovém případě hrozí pokuta, která může dosáhnout až do výše 300.000,- Kč. Dobrá zpráva ale je, že pokutu nedostanete, pokud se s podáním neopozdíte o více než 5 pracovních dnů.

 

V daňovém přiznání jsem udělal chybu

V případě chybného daňového přiznání Vás správce daně vyzve, abyste odstranili vady podání a současně stanoví lhůtu, ve které je třeba vady odstranit. Pokud tak neučiníte, na podání se hledí, jako by nikdy nebylo učiněno.

 

Zločin a trest

Pokud se někdo schválně vyhýbá daňovým povinnostem, hrozí mu postih dle trestního zákoníku. Za trestný čin zkrácení daně hrozí trest odnětí svobody až 3 roky nebo zákaz činnosti. V případě spáchání tohoto trestného činu nejméně se dvěma osobami, usnadnění si jeho spáchání porušením úřední uzávěry nebo spáchá-li někdo tento trestný čin ve značném rozsahu, pak hrozí až 8 let ve vězení. Navíc v případě spolupráce pachatele s organizovanou skupinou působící ve více státech je možné uložit pachateli až 10 let odnětí svobody.

 

Dalším trestným činem je neodvedení daně. Platí, že kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Trestní odpovědnost však zaniká, pokud pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

 

Postih dle trestního zákona hrozí též tomu, kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému nebo její vymáhání od jiného. Kromě zákazu činnosti lze uložit trest odnětí svobody na 2 roky. V případě značného rozsahu dokonce až na 4 roky.

 

Administrativa spojená s placením daní často působí mnohým vrásky na čele, ale jak je vidět, vždy se vyplatí své daňové povinnosti splnit, neboť v opačném případě to může stát člověka nejen spoustu dalších starostí, ale i peněz.