Podléhá zboží na e-shopech stejným podmínkám u DPH jako zboží v kamenných obchodech? A jak je to se zbožím dodávaným do ciziny?

V dnešním uspěchaném světě, kdy není času nazbyt a lidé vyhledávají nejrůznější způsoby, jak ho ušetřit, čím dál tím více lidí nakupuje přes internet. S poptávkou po nákupu online vzrůstá i nabídka různých e-shopů a na webu už dnes člověk může koupit prakticky cokoliv, co potřebuje. Od potravin, přes kolo až po nářadí. 
Jednou z velmi často diskutovaných otázek je i otázka placení DPH, pokud takovýto e-shop provozujete. Není to ale tak složité, jak se může na první pohled zdát!

Nejprve se pojďme zaměřit na základní podmínky, které se DPH a provozování e-shopů týkají. První z nich je registrace k DPH, kterou může provést provozovatel internetového obchodu se sídlem v ČR (tuzemsku) buď dobrovolně, je-li to pro něj výhodné, nebo je k tomu povinen, překročí-li jeho obrat 1 mil. Kč za 12 uplynulých kalendářních měsíců. V takovém případě lze následně využít odpočtu daní z nákupu. Kromě toho, že můžete být registrovaným plátcem daně, v určitých případech se lze stát také tzv. identifikovanou osobou, kdy ale nemáte nárok na uplatnění odpočtu daně ze svých nákupů. Touto problematikou se zabýváme v našem jiném článku.


Jste-li již jednou plátcem DPH, stává se pro Vás zásadní otázka: kam je zboží dodáváno. Není-li tedy státem plnění transakce (dodání) tuzemsko, ale zahraničí (respektive jiný členský stát EU), vztahují se na něj daňové podmínky toho kterého státu. A právě zde je potřeba sledovat hodnotový limit, který si státy stanovují sami. Aktuální limit pro Českou republiku najdete na stránkách celní správy.


Dávejte si tedy pozor zejména, pokud máte nějakého velkého zákazníka, který není plátcem DPH (nepodnikajícím občanem) v zahraničí - při překročení těchto limitů jste povinni se registrovat k DPH v tom daném státě, kde probíhá transakce (kam je dodáváno). I zde se ovšem k dani z přidané hodnoty můžete zaregistrovat dobrovolně. Vyplatí se to zejména v případě, kdy má stát, kam je zboží dodáváno, nižší DPH než stát, odkud je odebíráno. Také v případě, že by se dodavatel měl stát identifikovanou osobou (kdy a jak už jsme avizovali), nemá nárok na odpočet daně ze svých nákupů.


Důležité je také vědět, že se toto nevztahuje na všechno zboží. Například zboží, které podléhá spotřební dani, podléhá vždy DPH ve státě, kam je dodáváno. Je tudíž spojováno s okamžitou registrací, a to bez výjimky a bez ohledu na limity.

Na závěr se hodí pouze dodat, že i když je člověk sebelepší obchodník a v daních se vyzná sebelépe, přesto by si měl kontrolovat limity a daňové předpisy – ty se totiž neustále mění a navíc v případě e-shopů je velmi důležité sledovat situaci i v ostatních zemích, se kterými obchoduje.