Jak a proč si zařídit datovou schránku?

Běhání po úřadech a vyřizování všemožné byrokracie – to nemá rád nikdo z nás. Tím spíše v dnešní době, kdy ve společnosti řádí koronavirus, se nikdo do návštěvy úřadů příliš nehrne. Někdy ale samozřejmě není zbytí. Existuje ovšem způsob, kterým lze některé z těchto úkonů vyřídit, aniž byste se museli hnout doma od počítače. Tím způsobem je tzv. datová schránka.

 

Jak datovou schránku zařídit?

Na začátek je důležité vědět, že následující způsoby zřizování datové schránky se týkají tzv. zřízení na žádost, tedy dobrovolně, nikoliv zřízení ze zákona, které je povinné pro všechny státní orgány nebo právnické osoby a datovou schránku jim zřizuje Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se dozví z příslušné evidence o vzniku tohoto subjektu.

 

O datovou schránku tedy může zažádat každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku. Žádost lze vyřídit na třech místech:

 

1. Osobně na Czech POINTu

Pokud se rozhodnete zažádat o zřízení datové schránky na některém z kontaktních míst Czech POINTu, budete se muset na místo vydat osobně buď Vy, nebo Vámi vybraný zmocněnec (datovou schránku si totiž můžete vyřídit i prostřednictvím jiné osoby, pokud jí dáte Vámi podepsanou a úředně ověřenou plnou moc). Tato kontaktní místa lze nalézt na vybraných pobočkách České pošty, na některých městských úřadech, pracovištích hospodářské komory, notářů nebo na některých zastupitelských úřadech. Žádost je ve většině případů vyřízena na počkání, přihlašovací údaje Vám budou posléze zaslány poštou nebo prostřednictvím tzv. virtuální obálky. To ovšem neplatí v případě, že žádost za Vás vyřizuje zmocněnec – zde se může proces protáhnout a žádost bude muset nejdříve posoudit Ministerstvo vnitra ČR. V takovém případě nelze využít služby virtuální obálky.

 

2. Online

Tuto možnost může zvolit pouze ten, kdo již vlastní tzv. elektronický podpis nebo elektronický občanský průkaz s aktivovaným čipem (eObčanka) – to lze vyřídit při převzetí průkazu na úřadě nebo kdykoliv později, ale opět na úřadě obce s rozšířenou působností.

 

Pokud vlastníte elektronický podpis, pouze si stáhnete žádost, kterou vyplníte a zašlete na emailovou adresu Ministerstva vnitra - posta@mvcr.cz. Vaše přihlašovací údaje Vám budou zpětně zaslány opět na email.

 

V případě eObčanky se musíte přihlásit na portálu https://info.eidentita.cz/eop/ a udělit souhlas pro výdej údajů systému datových schránek. V dalším kroku už uvidíte seznam účtů, které jsou v systému datové schránky spojené s Vaší osobou. Zřízení i přístup do Vaší datové schránky je ale v tomto případě vyřízen bezodkladně.

 

3. Písemně v listinné podobě, poštou

Pokud nevlastníte elektronický podpis ani nemáte zřízenou eObčanku a nechce se Vám čekat na Czech POINTu, je tu ještě jedna možnost. Stáhněte si příslušný formulář a ten vyplňte (elektronicky, pomocí speciálního softwaru nebo jej otevřete ve formátu PDF, vytiskněte a vyplňte ručně). Nutno podotknout, že pokud jste se chtěli vyhnout návštěvě pošty či úřadu, ani v tomto případě se Vám to nepovede – žádost totiž musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádost, která splňuje tato kritéria, je následně nutno odeslat na podatelnu Ministerstva vnitra (veškerý kontakt na Ministerstvo vnitra najdete na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx) a je vyřízena většinou ve lhůtě tří dnů. Přístupové údaje Vám budou v tomto případě zaslány poštou na Vaši adresu.

 

Jaké potřebuji k vyřízení doklady a dokumenty?

Jestli si vyřizujete datovou schránku jako fyzická osoba sami pro sebe, potřebujete k vyřízení pouze svůj doklad totožnosti (netýká se zřizování online). Jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, která je zapsána v Registru osob, není potřeba žádných dalších dokumentů či dokladů. Není-li v Registru zapsána, je nutno přiložit veřejnou listinu dokládající oprávnění k podnikání. V případě právnické osoby (které není datová schránka zřízena ze zákona) není nutno žádných dalších dokumentů či dokladů v případě, že je právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel zapsán v Registru osob jako statutární zástupce této právnické osoby. Pokud právnická osoba není zapsána v Registru osob, je nutno doložit její zřízení či statut opět pomocí veřejné listiny. Pokud není žadatel uveden jako statutární zástupce té které právnické osoby, musí nějak doložit, že je oprávněn jednat jejím jménem (takže plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady atd.)

 

A k čemu mi to tedy bude?

Prostřednictvím datové schránky lze například žádat o vydání nových dokladů, pokud je ztratíte, o sociální dávky, lze kontrolovat změny v katastru nemovitostí, lze získat výpis z živnostenského nebo trestního rejstříku nebo, a to především, vyřídit si daňové přiznání. POZOR! Od roku 2015 platí, že kdo má zřízenou datovou schránku, daňové přiznání je povinen vyřizovat přes ní, a nikoliv písemně!

 

Po zřízení datové schránky s Vámi budou úřady komunikovat právě jejím prostřednictvím a je nutné ji pravidelně kontrolovat a nečekat, jestli Vám náhodou nepřistane nějaký dopis do poštovní schránky.