Pronajímáte obchodní prostory? Víte co Vás může potkat a jak se chránit před nespolehlivými nájemci?

Vlastníte prostory, které plánujete pronajmout třetí osobě k jejímu podnikaní? Zajímá Vás, na co všechno je třeba myslet v nájemní smlouvě, abyste se vyvarovali pozdějších problémů s nájemcem a nepříjemných důsledků s tímto spojených? Čtěte!

 

Osoba nájemce

Před uzavřením smluvního vztahu, a to nejen v případě nájmu obchodních prostor, je vhodné (a opravdu to musíme vřele doporučit) prověřit si osobu nájemce. Je to dobré hlavně proto, abyste předešli případným problémům s nájemcem, například s jeho neschopností platit nájemné. Do nájemního vztahu s takovou osobou je totiž lepší raději vůbec nevstupovat.

 

O každé osobě je možné a vcelku snadno zjistitelné, zda je evidována v příslušné evidenci dlužníků. Doporučovala bych pro alespoň minimální opatrnost ověřit protistranu v centrální evidenci exekucí a také dále zda není v úpadku (není zahájeno insolvenční řízení). Tyto informace je možné zjistit z insolvenčního rejstříku. Obě evidence dlužníků jsou volně dostupné na internetových portálech.

 

Pokud byste si chtěli ověřit protistranu důkladněji, je možné zjistit i předchozí podnikatelskou činnost a ověřit si, v čem tato osoba podnikala, pod jakým obchodním jménem či společností, proč s podnikáním přestala či jej vede dál atp. Tyto inflace mohou dosti napovědět o korektnosti.

 

Účel nájmu

V případě uzavírání nájemní smlouvy na prostory, které budou nájemci sloužit k jeho podnikání, je důležité vhodným způsobem si vymezit účel, pro který si nájemce od pronajímatele prostory pronajímá.

   

Vhodné je vymezit účel co nejpodrobněji! Bude pak jasné, co nájemce smí a co nikoliv. Ideálně si pojďme ukázat situaci na modelovém případu.

 

Pokud si od Vás pan Novák pronajme prostor obchodu na náměstí, s tím, že tento prostor bude sloužit jako cukrárna, a do smlouvy si uvedete, že pan Novák si pronajímá prostory za účelem provozování cukrárny, bude pan Novák povinný po dobu trvání nájemního vztahu provozovat ve Vašich prostorách výhradně cukrárnu, a případě, že by to porušil, Vám jako pronajímateli vzniká nárok na ukončení nájemní smlouvy pro rozpor se smlouvou.

 

Pokud by však pan Novák měl ve smlouvě uvedeno, že si ten samý prostor uvedený výše pronajímá za účelem „obchodní činnosti", tak v případě, že z cukrárny by udělal obchod, kde by prodával třeba kola či si místo cukrárny udělal hospodu, účel smlouvy by neporušil, měl by ho totiž vymezený široce.

 

Práva nájemce

Nájemce jistě uvítá, když bude moci na prostor provozovny vyvěsit svá označení, tzv. štíty a návěstí. Je vhodné, aby tento souhlas byl uveden již v nájemní smlouvě a nastavila se v ní jasná pravidla, jaké štíty a návěstí může nájemce na provozovnu vyvěsit. Určitě by se Vám v postavení pronajímatele nelíbilo, kdyby byl celý prostor opatřen různými reklamními bannery nebo by štít zasahoval až příliš do pronajaté nemovitosti. Vhodné by bylo rovnou stanovit třeba počet štítů a jejich velikost. Byla by tím určena přiměřená míra označení a bylo by to jistě výhodné pro obě strany. A také praktičtější než aby nájemce musel žádat o povolení ke každému štítku nebo nápisu. Pronajímatel pak nemusí následně řešit, že nájemce vyvěsil štít nepřiměřeně velký nebo těžký a nemusí následně žádat nájemce o odstranění, vše je ve smluvě vyjasněno předem.

 

Náhrada za převzetí zákaznické základny

Pokud jste jako pronajímatel ukončili nájemní smlouvu na podnikatelské prostory výpovědí původnímu nájemci a nyní hodláte uzavřít nájemní smlouvu novou, ujistěte se, že novému nájemci nevzniká nárok na náhradu za převzetí zákaznické základny. O tom však hovoříme v dalším našem článku.