Víte co to znamená? Komu ji platit a proč? Mějte na paměti, že hradit ji nemusíte vždy!

V právní úpravě, zakotvené v občanském zákoníku týkající se nájmu nebytových prostor, nalezneme ustanovení, které upravuje náhradu za převzetí zákaznické základny.

 

Víte co znamená náhrada za převzetí zákaznické základny?

Náhrada za převzetí zákaznické základny spočívá v povinnosti „nového“ nájemce nebytového prostoru (typicky prodejny či obchodu) nahradit původnímu nájemci výhodu, kterou získal převzetím zákaznické základny vybudované původním nájemcem.

 

Kdy tato výhoda vzniká?

Abychom vůbec mohli uvažovat o vzniku nároku na náhradu za převzetí zákaznické základny, musí být splněno několik důležitých předpokladů, a to:

  • zákaznická základna musí být osobně vytvořena původním nájemcem, tj. jeho vlastní činností, nestačí, že takovou zákaznickou základnu v minulosti také převzal;
  • výpověď z nájmu nebytových prostor musí přijít ze strany pronajímatele, pokud ji vypoví sám nájemce, nárok na výhodu nikdy nevznikne;
  • nájem nesmí být vypovězen pro hrubé porušení povinností na straně nájemce;
  • existence výhody pronajímatele nebo nového nájemce, kterou některá z těchto osob získala převzetím zákaznické základny.

 

Poslední bod stanovených předpokladů dává největší smysl, neboť tam, kde žádná výhoda neexistuje, není co přebírat a nemůže tedy vznikat nárok na nějakou náhradu.

 

Abychom vše dobře pochopili, bude nejlepší ilustrovat situaci na konkrétním příkladu:

Nárok na náhradu zákaznické základny vznikne typicky v případě, když dojde ze strany pronajímatele k ukončení nájemního vztahu s nájemcem, který provozoval v prostorách určitou činnost. Například: původní nájemce zde několik let provozoval cukrárnu. Postupem času si vybudoval dobré jméno tím, že byl vyhlášen svojí nabídkou a zákazníci vyhledávali cukrárnu právě proto, že věděli, že zde najdou kvalitní kávu, jedinečné zákusky a milou obsluhu, a proto se na toto místo pravidelně vraceli.

 

Jestliže však majitel prostorů provozovateli cukrárny nájemní vztah vypoví a následně prostor pronajme novému nájemci, který bude provozovat stejnou činnost jako nájemce původní, tj. otevře si zde taky cukrárnu, vzhledem k dobrému jménu má určitým způsobem zajištěno, že zákazníci, kteří sem chodili pro dobré jméno původního nájemce, se sem budou do cukrárny i nadále vracet, a to i přesto, že se provozovatel cukrárny změní.

 

Vše tedy spočívá v podstatě v tom, že po novém nájemci, který tzv. převezme zákazníky, kteří se „naučili chodit" na jedinečné zákusky či určitý druh dobré kávy do cukrárny, tak původní nájemce, tedy provozovatel cukrárny, může za zákonem stanovených podmínek, aby nepřišel zkrátka, požadovat kompenzaci za (laicky řečeno) převzatou stávající klientelu (zákazníky).

 

Z výše uvedeného plyne, že vznik nároku na výhodu spojenou s náhradou za převzetí zákaznické základny není úplně jednoduché prokázat.