Jak postupovat, když chci změnit stavbu před jejím dokončením?

Není neobvyklé, když se během stavby, kdy již bylo vydáno stavební povolení, naskytne problém, který nás donutí změnit původně zamýšlenou stavbu (např. koupí rozestavěné nemovitosti). Nesmíme však tuto situaci zaměňovat za změnu již dokončené stavby. Rozdíl je totiž nejen v samotné podstatě těchto dvou situací, ale z právního hlediska je rozdíl v postupu v rámci stavebního řízení. V případě, který zde bude více rozebírán, tj. změny stavby před jejím dokončením totiž půjde ve výsledku o jinou stavbu, než která byla původně povolena stavebním úřadem.

 

Naproti tomu druhý případ, tj. změna již dokončené stavby je situace, která nastává až po zkolaudování původní stavby. I když jde o změnu stavby před jejím dokončením, a tudíž se již předpokládá, že jsme na základě stavebního povolení začali se stavbou, nemusíme o změnu stavby žádat stavební úřad až v průběhu stavby. Stavební zákon počítá také s možností si o změnu zažádat před započetím stavebních prací, ale v okamžiku, kdy již byla stavba povolena. Nutné je upozornit na fakt, že nelze nejprve realizovat změnu stavby a teprve poté si o ni zažádat, jelikož v tomto případě by již šlo o tzv. černou stavbu. Nejprve je nutné podat žádost o povolení změny stavby příslušnému stavebnímu úřadu, který již vedl stavební řízení o povolení původní stavby. Tato žádost musí obsahovat kromě jména, příjmení a adresy žadatele (stavebníka), také popis změny a porovnání s původním povolením stavby, včetně původní a nově upravené projektové dokumentace (někdy stačí vyznačit změny do původní dokumentace). 

 

Podáním žádosti o povolení změny stavby začíná zcela nové stavební řízení, takže postup stavebního úřadu je téměř totožný s řízením o původní stavbě. Jedna změna oproti klasickému povolení stavby však v tomto případě přece jen je – pokud se jedná o změnu stavby, která nepostihuje svým rozsahem práva ostatních účastníků řízení, tj. sousedů nebo úřadů, kteří v dané lokalitě vlastní pozemky či stavby na sousedních pozemcích a povolení takovéto změny je tudíž pouhou formalitou, pak takové povolení změny stavby před jejím dokončením může vydat stavební úřad formou prostého záznamu do stavebního deníku, nebo do protokolu při kontrolní prohlídce.