Jaké jsou výhody založení životního pojištění?

Představte si situaci, kdy celý život vyděláváte peníze a zabezpečujete rodinu, a najednou nastane situace, kdy toho již nejste schopen. Co teď ? K tomu slouží právě životní pojištění.

 

Životní pojištění nás chrání před nepříznivými finančními důsledky nastalými kvůli nečekané nepříjemné životní události, kterými může být mimo jiné pracovní neschopnost, úraz, invalidita, závažné onemocnění či dokonce smrt.

 

Vzniká na základě pojistné smlouvy mezi Vámi (pojistníkem) a pojišťovnou (pojistitelem). Smlouvu pak lze vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou.

 

Tyto nově vzniklé smlouvy se řídí občanským zákoníkem, ovšem smlouvy s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013 se řídí zákonem o pojistné smlouvě.

 

Životní pojištění dělíme na pojištění bez rezervotvorné složky a pojištění s rezervotvornou složkou, kam pak spadá rizikové životní pojištění a rezervotvorné životní pojištění.

 

Rezervotvorná složka značí, zda se při pojištění tvoří finanční rezerva (pojištění s rezervotvornou složkou - např. tzv. důchodové pojištění), či zda jde pouze o zabezpečení v případě určité životní události (pojištění bez rezervotvorné složky - rizikové, úvěrové. úrazové životní pojištění).

Podmínkou pojištění je placení pojistného, tzn. placení pravidelných měsíčních plateb.

 

Před uzavřením životního pojištění je třeba zamyslet se, jaká bude optimální pojistná částka a jak velké měsíční pojistné jste schopni unést.

 

A jak je to u životního pojištění s daněmi? Na to naleznete odpověď ZDE.