Bitcoin a jiné kryptoměny z pohledu daňového práva.

V poslední době se čím dál více hovoří o kryptoměnách neboli virtuálních měnách, jejich těžbě či zisku z nich. Jak je to ale s kryptoměnami a jejich zdaněním? Právě tomu se věnuje tento článek.

 

Že musíme danit naše příjmy je každému jasné, ale co například takový zisk z bitcoinu nebo jiné kryptoměny? Česká národní banka zastává názor, že kryptoměna není oficiální měnou. Není vydávána centrální bankou a nemůže tedy nahrazovat skutečné peníze. České právo na kryptoměnu pohlíží jako na nehmotnou movitou věc. Nicméně dnes je možné za některé zboží či služby krytoměnou zaplatit. Jedná se tedy o určitý druh směnného obchodu.

 

Daň z příjmů

Zákon říká, že předmětem daně je mimo jiné i příjem dosažený směnou. Je tedy nutné danit i příjem z kryptoměny. Dle Generálního finančního ředitelství se příjem z prodeje kryptoměn u fyzických osob považuje za příjem ze samostatné činnosti, pokud je dosahován podnikatelem, nebo jako ostatní příjem. Zjednodušeně řečeno, je třeba zdanit příjem z převodu kryptoměny na skutečné peníze nebo při nákupu zboží a služeb (jedná se o již zmíněnou směnu).

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Zde je na místě zmínit švédský spor Skatteverket (švédská daňová správa) proti Davidu Hedqvistovi. Pan Hedqvist chtěl provádět směnu bitcoinu a švédské koruny. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že směna kryptoměn a tradičních měn, jakožto poskytování služeb, je od DPH osvobozeno. Je tomu tak proto, že směna tradiční měny a kryptoměny je poskytnutím služby za úplatu dle Směrnice o DPH.

 

A jak je to ve světě?

Většina zemí má ke kryptoměnám zatím nejasný postoj. Největší obavy panují z trestné činnosti, konkrétně z praní špinavých peněz, což se díky anonymitě samo nabízí. Průkopníkem v oblasti právní regulace kryptoměn by mohla být Austrálie, která již zavedla pravidla pro burzy kryptoměn. Určitý státní dohled má zamezit možné trestné činnosti a zároveň posílí důvěru občanů v kryptoměny.

 

Význam virtuálních měn roste čím dál rychleji. Na první pohled jednoduché a rychlé užívání může přilákat pozornost mnoha obchodníků. Je však třeba být obezřetný, neboť z důvodu absence právní úpravy této oblasti mohou být případné spory velmi složité.