Jaké daně se platí v USA a jak jsou vysoké?

Daně v USA

V USA existuje několik druhů daní, uveďme si zde ty nejdůležitější:

  1. federální daň z příjmu
  2. státní daně z příjmu
  3. Sales Tax - obdoba DPH
  4. regionální daň
  5. daň z nemovitosti

 

Federální daň

Tato daň se odečítá z celkového příjmu jednotlivce pracujícího v USA. Jde tedy o obdobu daně z příjmu v ČR. Výše daně závisí na výdělku jednotlivce, může dosáhnout až 25 %.

 

Státní daň

Státní daň se od federální daně liší v tom, že je odečtena z celkového příjmu jednotlivce pracujícího v USA, kromě zemí: Jižní Dakota, Texas, Washington, Wyoming, Florida, Nevada, New Hampshire a Aljaška. Výše této daně se liší u jednotlivých států, dosahuje maximálně 15 %.

 

Sales Tax

Tuto daň lze připodobnit dani z přidané hodnoty, dani z obratu. Rozdíl mezi DPH v ČR a touto daní je především v tom, že v USA ji platí pouze spotřebitelé. Platí se při každém nákupu jakéhokoli zboží kromě potravin a její výše se liší dle okresu. Daň se přičítá k ceně zboží, proto mějte na paměti, že ceny zboží bývají často uvedeny bez daně.

 

Regionální daň 

Regionální daň se používá jen v málo místech USA a odečítá se z osobního příjmu, přičemž nepřesahuje 3 %.

 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je obecně známa jako opravdu vysoká daň v USA. Její výše se obnovuje každých deset let při odhadu ceny nemovitosti. Je reálné, že za 50 let zaplatíte na této dani celkovou výši ceny Vaší nemovitosti. Vysoká sazba této daně pak pomáhá bránit na většině území prudkému růstu cen nemovitostí.

 

Dalšími daněmi jsou např. daň z hříchu a přepychu (týká se cigaret, alkoholu, kasin a benzínu), spotřební daň či daň na sociální zabezpečení, penzi a zdravotní pojištění po 65 letech.

 

Obdobně jako v ČR se tyto daně dělí na přímé a nepřímé, přičemž mezi nepřímé daně patří federální a státní daně. Většina daní v USA je v kompetenci státních orgánů a míra zdanění je v různých oblastech USA odlišná.