Stát výrazně podporuje zaměstnavatele handicapovaných osob! Víte jak?

Tento článek je určen pro firmy a OSVČ, kteří mají své zaměstnance. V minulém článku jsme upozornili na povinnost zaměstnávání handicapovaných osob v případě, že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců a možnost náhrady, když tato zákonná povinnost není splněna.

 

Proč však zaměstnávání handicapovaných osob jen doporučit? Stát zaměstnávání osob se zdravotním postižením výrazně podporuje! V čem tato podpora spočívá?

 

Chráněné pracovní místo

Jde o vytvoření pracovního místa (prostředí) tak, aby bylo uzpůsobeno zdravotnímu postižení osoby, která zde bude vykonávat práci. Jde třeba o bezbariérový přístup zaměstnance ke stolu, po schodech či výtahem, nebo snížení či naopak zvýšení výšky pracovního stolu. Na zřízení takového místa stát prostřednictvím Úřadu práce, zaměstnavatelům přispívá částkou, která může dosáhnout až do výše osminásobku aktuální průměrné mzdy.

 

Daňové zvýhodnění

Velkou podporou od státu, je také možná vysoká úleva na dani z příjmů. Zaměstnavatel může uplatnit částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením za zdaňovací období a až 60 000 Kč za zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

 

Provozní náklady
Potom, co je zřízeno chráněné místo pro zdravotně postiženého zaměstnance, lze požádat i o následnou podporu ze strany státu. Úřad práce může, na základě podané žádosti, rozhodnout o přiznání příspěvku na provoz chráněného pracovního místa, a to po uplynutí dvanácti měsíců ode dne kdy takové místo vzniklo a bylo obsazeno. Výše může dosáhnout až 48 000 Kč.

 

Příspěvek na mzdy

Pokud zaměstnavatel zaměstnává ve své firmě až 50 % zaměstnanců, kteří jsou zdravotně postižení,  může požádat o příspěvek na mzdy. V tomto případě stát vyplatí až 75 % skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků, maximálně však 8 000 Kč na každého zaměstnance měsíčně, a po roce zaměstnávání takovýchto osob až 10 000 Kč.

 

Máme za to, že o zaměstnávání osob se zdravotním postižením se moc nevědělo, a proto jsme chtěli shrnout nemalé výhody s tímto spojené. A to již s poukazem na úvod článku, kdy stát pomáhá uplatnit se a zařadit do pracovního procesu handicapovaným osobám stanovením povinnosti zaměstnávat tyto osoby.