Pokud kvůli nemoci nebo těhotenství nemůžete vykonávat dosavadní práci, nemůže vám zaměstnavatel sáhnout na mzdu aniž by dodržel zákonné podmínky.

V životě se může stát, že onemocníme tak, že přestaneme být schopni vykonávat svou dosavadní práci, nebo žena otěhotní a také, byť jen dočasně, není schopna zastávat svou nynější práci. Bohužel, ne vždy je však zaměstnavatel natolik slušný, aby takového zaměstnance dal na jinou práci, aniž by tím takto handicapovaného zaměstnance buď zkrátil na mzdě či jej nepřevedl na práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. V tomto případě je dobré vědět, jaká jsou Vaše práva a možnosti.

 

Jaká mám práva?

Může se stát, že zaměstnavatel bude argumentovat, že pro Vás nemá odpovídající pracovní místo. V tom případě je však povinen Vám poskytnout takovou práci, která bude v první řadě odpovídat Vašemu momentálnímu zdravotnímu stavu a teprve na druhém místě budou hrát roli Vaše schopnosti, čili vaše kvalifikace. Nesmí dojít k situaci, kdy byste zastávali sice po zdravotní stránce místo nenáročné, ale zato natolik složité, že byste jej nemohli vykonávat, aniž by hrozila škoda nebo i újma na zdraví dalším spolupracovníkům na pracovišti.

 

Pokud by zaměstnavatel nebyl schopen najít Vám adekvátní práci vzhledem k zdravotnímu stavu a schopnostem, přísluší Vám náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku.

 

Kdy mohu být převeden/a na jinou práci?

K tomu, aby Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci, budete potřebovat lékařský posudek. Pouze v případě, že se bude jednat o těhotnou ženu postačí, když si o jinou práci zažádá s uvedením informace o tom, že je těhotná.

 

Jiná situace nastává, pokud sám zaměstnavatel má zájem na převedení zaměstnance na jinou práci. Může se tak stát zejména pokud nemáte patřičnou kvalifikaci či pokud jste přislíbili, že této kvalifikace v určité době dosáhnete a nestalo se tak. Nebo budete opakovaně porušovat pracovní kázeň.

 

K převedení na jinou práci může dojít také vlivem živelné pohromy, jestliže bude Vaše pracovní místo ohroženo. V tomto případě není potřeba k tomuto převedení vašeho souhlasu. Naopak, Váš souhlas bude nutný v případě, že Vás zaměstnavatel bude chtít převést na jinou práci v důsledku poruchy stroje, na kterém pracujete nebo v důsledku nepříznivého počasí (např. vytrvalý déšť neumožní práci na střeše a tak Vás bude zaměstnavatel chtít využít na jiné práce).