Vypravitel pohřbu a jeho právní postavení

02. listopadu 2018  |  Zuzana Posseltová

Vypravitel pohřbu a jeho právní postavení

Postavení vypravitele pohřbu v dědickém řízení

Úmrtí je nedílnou součástí našich životů a vypravení pohřbu zemřelému je poslední věc, kterou pro dotyčného člověka můžeme udělat. Jestli jste i Vy někomu vypravili pohřeb, pravděpodobně budete předvoláni k notáři k předběžnému šetření. V tomto článku se dozvíte, proč se předvolává právě vypravitel pohřbu a jaké má právní postavení.

 

Není se čeho obávat, neboť jako vypravitel pohřbu nemáte postavení dědice a jste předvolán pouze k podání informací o zemřelém. Okruh dědiců se určí až v případě, že zůstavitel zanechal majetek. Pokud žádný majetek zůstavitel nezanechal, nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty (staré šatstvo, knihy, starý nábytek, věci osobní potřeby, malá finanční hotovost, přeplatky za energie, apod.), tak se řízení o pozůstalosti zastaví a tento majetek nepatrné hodnoty bude vydán právě tomu, kdo se postaral o pohřeb. Zastavení řízení je rychlý a jednoduchý způsob, jak vyřešit pozůstalost, kde je pouze nepatrný majetek. Notář (nebo některý z jeho zaměstnanců, který s Vámi jedná) se zeptá, zda souhlasíte s tím, aby Vám tento majetek nepatrné hodnoty byl vydán, neboť podle zákona je třeba souhlasu toho, kdo vypravil pohřeb. Tento majetek můžete bez obav přijmout, neboť nevystupujete jako dědic, tedy ani nebudete odpovídat za dluhy, pokud by zůstavitel nějaké měl. Notáři za vyřízení také neplatíte, protože náklady při zastavení řízení nese stát.

 

Dále notář zašle vyrozumění osobám, které by dědily, pokud by nedošlo k zastavení řízení. Uvede, že zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty a ten bude vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb. Pokud tyto osoby nemají námitky proti takovému postupu, řízení bude zastaveno.

 

Nakonec bude vydáno usnesení o zastavení řízení, které Vám notář zašle poštou. Po právní moci tohoto usnesení (zda je usnesení pravomocné zjistíte telefonicky v kanceláři notáře) na něj notář vyznačí právní moc a již nic nebrání tomu, abyste převzali majetek, který je v usnesení uveden. Pokud se jedná například o přeplatky za energie, kontaktujete příslušnou společnost a ta Vám přeplatek zašle. 

 

Pokud vypravitel pohřbu nesouhlasí s tím, aby mu byl nepatrný majetek vydán, pak je nutné dědictví projednat. V takovém případě proběhne klasické jednání se všemi dědici a pokud nedojde k dohodě mezi nimi, majetek bude rozdělen podle zákonných dědických podílů.

 

Vydání majetku nepatrné hodnoty by se dalo považovat za jakousi kompenzaci toho, že se vypravitel o pohřeb postaral. Výše tohoto majetku bývá často jen pár tisíc korun, což jsou v podstatě náklady pohřbu.

Slovníček pojmů

Zůstavitel

fyzická osoba, jejíž práva a závazky přechází smrtí na dědice

Soudní komisař

notář, který je pověřen soudem, aby provedl úkony v řízení o pozůstalosti

Vypravitel pohřbu

osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele; na faktuře za pohřeb bývá uvedena jako objednavatel

Majetek nepatrné hodnoty

majetek v hodnotě obvykle kolem 15.000,- Kč - 20.000,- Kč; věci zůstavitele sloužící pro jeho osobní potřebu

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 292/ 2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních - § 110, § 153, § 154

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím