Kdy je možné nahradit vlastnoruční podpis tzv. otiskem? Jaké to má důsledky?

Občanský zákoník v některých případech umožňuje nahrazení podpisu jeho otiskem, co to vlastně znamená?

 

Podpis otiskem znamená jeho nahrazení mechanickými prostředky v situacích, kdy je to možné a obvyklé. Za mechanické prostředky se považuje zejména razítko jakéhokoli druhu, scan podpisu a jeho následné vytištění popřípadě jiné mechanické zařízení, které je schopné podpis jednajícího přenést a následně zobrazit.

 

Kdy je obvyklé nahradit podpis?

S podpisem nahrazeným mechanickým prostředkem se můžeme setkat jak v soukromém, tak v úředním styku. Obvyklost a využitelnost se postupně rozvíjí. Takový typ podpisu se užívá tam, kde se má prosadit efektivní technické či jiné řešení k usnadnění soukromoprávního či veřejnoprávního styku.

 

V praxi je otisk podpisu využitelný a má své významné uplatnění zejména v případě převodu zastupitelných cenných papírů.

 

Jak to tedy funguje?

Podpis otiskem jde u cenných papírů nahradit za předpokladu, že:

  • jde o zastupitelný cenný papír, tj. cenný papír stejného druhu, vydaný týmž emitentem a vznikají z něj shodná práva (např. akcie, dluhopisy, kmenové listy, podílové listy atp.);
  • jde o podpis emitenta cenného papíru a nikoliv tedy dalších osob, které by cenný papír podepisovaly v jiných právních pozicích;
  • listina obsahuje ochranné prvky proti padělání a pozměnění (např. ochranný proužek, vodoznak nebo jiné předepsané prvky).

 

Emitent cenných papírů tedy při jejich vydávání nemusí podepsat vlastnoručně každou listinu. Může svůj podpis nahradit otiskem. Tím dochází k urychlení a zefektivnění procesu vydávání a následně samotného převodu cenných papírů.

 

Otisky podpisů, jakož i digitalizace ověřovacích doložek či elektronické podpisy se mohou v následující době, kdy dochází k vylepšování technologických postupů a elektronických transakcí, dostat významně do popředí v dalších soukromých i úředních stycích. Je tedy dobré možnostem nahrazujícím náš vlastnoruční podpis věnovat náležitou pozornost.