Jak by se měl chovat správný houbař? Samozřejmě ohleduplně k zachování neporušené přírody, jejiž neoddělitelnou součástí jsou rostliny, tedy i houby. A právě o houbách je řeč v tomto článku.

Houbaření patří v České republice mezi jednu z nejoblíbenějších volnočasových aktivit, a to zejména ke konci léta či na podzim. Každý z nás bere houby jako rostlinu, se kterou lze v lese volně nakládat, tedy utrhnout a vzít si je. Nic však není tak jednoduché! Věděli jste, že existují houby, které jsou chráněné zákonem

 

Zákon označuje houby jako tzv. zvláštně chráněné druhy. Ochrana hub jako taková vychází ze zákona o ochraně přírody a krajiny a konkrétní druhy chráněných hub jsou pak určeny vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Jak je ochrana hub v ČR ?

A) Lokální – podle chráněných území

Tato ochrana se vztahuje na celá speciální území a fakticky znemožňuje sběr hub (např. zákazem pohybu mimo vyznačené trasy): 

 • Národní park
 • Národní přírodní rezervace
 • Přírodní rezervace

 

B) Druhová – chráněné houby 

Aktuálně je v ČR chráněných 46 druhů hub, které jsou rozděleny do kategorií ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené. Není na místě zde jmenovitě označovat všechny chráněné houby, ale co za zmínku stojí je, že mezi kriticky ohrožené houby patří i některé druhy hřibů, např. hřib moravský či hřib královský, a mochomůrky, třeba mochumůrka císařka. Proto si dejte pozor při nalezení muchomůrky, a v žádném případě se ji nesnažte nijak zničit. 

 

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných hub: 

 • znalost chráněných druhů,
 • ochrana všech částí takových hub (podzemní i nadzemní části, popř. i biotopy),
 • PŘEDEVŠÍM - je zakázáno tyto houby sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji,
 • také se nesmí takové houby držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 

 

Sankce

Postihy za nedovolený zásah proti chráněným houbám jsou různé pro fyzické a právnické osoby. Pro fyzické osoby platí (a každému z nás tedy hrozí): 

 • až 5 000 Kč za nedovolený zásah do vývoje chráněných druhů,
 • až 10 000 Kč za ničení ohrožených druhů,
 • až 50 000 Kč za ničení kriticky a silně ohrožených druhů,
 • až 1 000 000 Kč lze uložit v případě, že by došlo jednáním osoby k úplnému zničení chráněného jedince.

 

Sankce nejsou malé. Proto doporučujeme před tím než vyrazíte na houby alespoň okrajově zjisitit, které houby jsou v ČR chráněné.