Problematika družstevních bytů.

Družstevní bydlení v sobě zahrnuje prvky nájemního a vlastnického bydlení. V případě družstevního bydlení je vlastníkem bytu právnická osoba-bytové družstvo. Toto družstvo je vedeno v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti, má povinnost platit daň z nemovitosti, může byt zastavit a vzít si úvěr. Koupit si družstevní byt tedy znamená koupit si "jen" družstevní podíl, který vzniká nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Nájemce se stává členem bytového družstva, vůči kterému má vkladovou povinnost.

 

Pořídit si družstevní byt namísto bytu do osobního vlastnictví má své výhody i nevýhody. 

 

Družstevní byt se dá koupit rychleji, levněji a tajně. Rychleji v tom smyslu, že nemusíte nic podávat na katastr nemovitostí, protože byt zůstává ve vlastnictví bytového družstva. To znamená, že byt můžete mít ze dne na den. Levněji Vás družstevní byt vyjde proto, že jeho cena bývá až o 30 % nižší než u bytů v osobním vlastnictví, a navíc tuto částku jako členský vkladový příspěvek není třeba splatit naráz, ale lze jej splácet průběžně. Tajné pořízení družstevního bytu tkví v tom, že se nikdo nemusí dozvědět, že jste si jej pořídili z důvodu, že nejste uvedeni v katastru nemovitostí ani žádném veřejném seznamu. V souvislosti s "kupní cenou" se také platí měsíční náklady. Tyto náklady znamenají celkové náklady bytového družstva na správě, opravách či rekonstrukci bytů. Doporučuje se proto pořídit si byt nově zrekonstruovaný, aby měsíční náklady byly co nejnižší.

 

Někdo by to, že není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, mohl brát jako nevýhodu. A to z důvodu, že zde nedochází k posílení právní jistoty vzhledem k bytu. Další nevýhodou by se mohla zdát skutečnost, že na družstevní byt nelze vzít hypoteční úvěr, a to proto, že tento byt nejde zastavit.

 

Družstevní byt lze prodat jinému nájemníkovi a lze jej dát do podnájmu. Prodejem bytu vystupujete z družstva, čímž převádíte práva a povinnosti člena na nového nájemníka. Z bytového družstva Vás také mohou vyloučit v případě neplnění povinností, které vyplývají mimo jiné ze stanov družstva. Vyloučením vzniká nárok na vyplacení vypořádacího podílu.