Proč bych zrovna já musel poskytnout pomoc, když může někdo jiný?

Může se Vám stát, že se ocitnete v situaci, kdy někomu půjde o život a Vy budete bezprostředně u toho. Přece mu může pomoci někdo jiný, proč bych musel zrovna já? Taky Vás to někdy napadlo? Podíváme se, zda to je opravdu tak jednoduché.

 

Zákon stanoví, že kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Povinnost pomoci zde uvedenou má tedy každý z nás. Je důležité stanovit, zda osobě hrozí bezprostřední nebezpečí smrti nebo zda osoba jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění. Nezáleží na tom, že poškozený potřebnou pomoc odmítá či zda si poškozený stav přivodil sám. Potřebnou pomocí je taková pomoc, která je zapotřebí k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti ohroženého. Je to zejména první pomoc, kterou účinně mohou a jsou schopni poskytnout ti, kteří jsou na dosah poškozeného. To nejmenší, co můžete učinit, je zavolat odbornou pomoc (integrovaný záchranný systém na čísle 112 nebo záchranáře na telefonním čísle 155). Poté i jako laik můžete provést první pomoc, ať již provedením resuscitace nebo zastavením krvácení či stabilizováním člověka. Tato povinnost neplatí za každých okolností – výjimkou jsou případy, kdy by Vám hrozilo bezprostřední nebezpečí (zraněný by byl například ozbrojen).

 

Dále povinnost poskytnout pomoc může vyplývat z povahy zaměstnání. Dle povahy svého zaměstnání jsou povinni poskytnout potřebnou pomoc např. lékař, zdravotní sestra, policista apod. V daném případě totiž neplatí výjimka výše uvedená, neboť tyto osoby jsou povinny poskytnout pomoc, ačkoliv by to bylo spojeno s nebezpečím pro ni nebo pro jiného. V případě daného trestného činu hrozí přísnější trest - hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. 

 

Pamatujte také na to, že řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, za to ponese následky. Hrozí mu totiž trest odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti. Řidičem dle tohoto trestného činu není každý řidič, ale pouze ten, který měl na nehodě účast. Poskytnutím potřebné pomoci se rozumí taková pomoc, která je potřebná k odvrácení, resp. k tomu, aby bylo zabráněno zvýšení nebezpečí smrti nebo další újmy na zdraví zraněné osoby. Dle okolnosti případu může spočívat v přivolání lékaře či policisty.