Další opatření Evropské unie k ochraně spotřebitelů!

Většina z nás se jistě setkala s tím, že stejné potraviny, výrobky a veškerý sortiment zboží (zejména toho spotřebního) je v naší repulice méně kvalitní, než například v sousedním Rakousku či Německu. Složení výrobků je jiné, a v některých případech je u našich zahraničních sousedů větší kvalita za nižší cenu než je tomu u nás v ČR.

 

Blýská se na lepší časy! Na úrovni Evropské unie vznikla nová směrnice chránící spotřebitele! Co konkrétně přináší?

 

1) Klamavé slevy 

Mnoho výrobců nás klame různými slevami, které ve výsledku slevami ani nejsou, ale mají pouze přilákat zákazníky (spotřebitele).

 

Tato praktika obchodníků už nebude možná! Oznámení o slevě z aktuální ceny zboží budou nově muset uvádět předchozí cenu, kterou obchodník uplatňoval alespoň po dobu 30 dní před uplatněním slevy z ceny. Cílem tohoto opatření je, aby nebylo možné bez povšimnutí spotřebitele účelově hýbat s cenou těsně před poskytnutím příslušné slevy.

 

2) Dvojí kvalita zboží

Jako protizákonný počin prodejců bude dle nových pravidel ochrany spotřebitele posuzováno, uvádění totožně vypadajícího zboží na různé trhy Evropské unie, ačkoliv má toto zboží v každém členském státě podstatně odlišné složení.

 

V ČR na toto reagovala Poslanecká sněmovna návrhem novely zákona o ochraně spotřebitele, na základě které by český spotřebitel měl možnost výběru a možnost zakoupení výrobků stejné kvality jako v jiných členských státech Evropské unie (zejména potravin, ale i kosmetických přípravků a pracích prostředků). Bude tedy možné koupit levněji "českou" alternativu, ale v menší kvalitě, avšak tomu bude muset předcházet upozornění!

 

Na ochranu dvojí kvality potravin je nyní v České republice kladen největší důraz. Zavedení jasných pravidel aktuálně řeší Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

3) Zvýšení pokut a sankční opatření

Za porušení pravidel pro ochranu spotřebitelů už nyní lze ukládat vysoké sankce. Nicméně, proto aby bylo zamezeno stálému zneužívání slabší strany na trhu, bude možné ukládat pokuty vyšší!

 

Nyní lze v ČR ukládat pokutu za porušení pravidel o ochraně spotřebitele až do výše 5 000 000 Kč, Evropská unie chce zavést na vnitrostátní úrovni maximální výši pokuty alespoň ve výši 4 % ročního obratu obchodníka. Což může pokuty výrazně zvýšit.

 

Kdy u nás začnou nová pravidla platit?

  • 28. listopad 2021 - toto je datum, kdy nejpozději musí být upravena pravidla pro ochranu spotřebitele tak, aby bylo zapracováno vše výše uvedené. 
  • 28. května 2022 - toto datum značí, kdy pravděpodobně dojde k vymahatelnosti nově zavedených opatření.

I když se zdá, že data jsou poněkud vzdálená, lze situaci hodnotit jako velký posun v problematice kvality zboží, které je nám v ČR nabízeno. Určitě se pozvedne informovanost o složení zboží, cena a možnost výběru. Co si nakonec koupíme bude na nás, spotřebitelích.

 

Tuto změnu, respektive ochranu, lze tedy vnímat zcela jistě pozitivně!