V jakých případech u cestovní kanceláře nebo cestovní agentury reklamovat Vaši dovolenou?

Vydali jste se na dovolenou plní očekávání avšak nedopadla podle Vašich představ? Do jaké míry odpovídá cestovní kancelář a jaké jsou Vaše nároky vůči ní v případě nespokojenosti - nedodržení smlouvy o zájezdu? Jak a v jakém rozsahu reklamovat?

 

Odpovědnost cestovních kanceláří za proklamované služby v průběhu dovolené

Při sjednávání dovolené je povinností cestovní kanceláře s vámi uzavřít písemnou smlouvu o zájezdu nebo na místo smlouvy vám vydat písemné potvrzení o zájezdu. V těchto dokumentech jsou stanoveny důležité parametry dovolené, tj. způsob dopravy, ubytování, služby v místě nebo třeba i strava a jiné.

 

U koho je možné zájezd reklamovat?

V případě nespokojenosti se můžete obrátit přímo na cestovní kancelář pořádající zájezd, popř. na cestovní agenturu, která jej zprostředkovala. Pokud vznikne problém v místě, a cestovní kancelář má svého delegáta, je možné obrátit se na něj, aby učinil potřebná opatření přímo v místě pobytu. 

 

Lhůty

Reklamaci zájezdu v není dobré nijak oddalovat. Je-li to možné, je ideální variantou situaci řešit ihned na místě prostřednictvím delegáta cestovní kanceláře. Po provedení reklamace tímto způsobem si lhůtu pro sjednání nápravy můžete sami stanovit.

 

Po návratu z dovolené máte na podání reklamace lhůtu 1 měsíc ode dne příjezdu. Nestihnete-li podat reklamaci v této lhůtě, pořadatel může uplatnit námitku promlčení. V praxi to znamená, že Váš nárok zanikne, byť by byl oprávněný.

 

Nároky zákazníků aneb Co tedy požadovat? 

V případě, že zájezd neodpovídá smlouvě (nebo potvrzení) můžete žádat:

A) zajištění nápravy cestovní kanceláří či prostřednictvím delegáta ihned v místě a ještě průběhu dovolené.

 

Co lze na místě vyřešit? Tento způsob nápravy se použije například v případě, kdy nedostanete odpovídající pokoj, ve kterém chybí třeba klimatizace či nefunguje topení, nesplachuje záchod, chybí televize nebo slíbené připojení k internetu.

 

Pokud nikdo nevyřešil problém v přiměřené lhůtě na místě, zákazník by měl po návratu domů podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu. Na vyřízení této reklamace má cestovní kancelář 30 kalendářních dnů, tak jak je obecná lhůta pro vyřízení reklamace.

 

B) Možnost zajistit si sami nápravu (v případě nečinnosti cestovní kanceláře), s následnou možností požadovat vynaložené prostředky zpět. Proto, pokud nejste spokojeni a delegát či cestovní kancelář se nemá k nápravě a je ve Vašich možnostech a schopnostech si sami zajistit, aby vše bylo podle dohody, můžete si toto sami zařídit a následně chtít po cestovní kanceláři kompenzaci nákladů, které jste byli nuceni vynaložit.

 

C) Slevu z ceny zájezdu (požadovat finanční náhradu můžete i zpětně) 

Pokud dojde k vadě zájezdu, kterou nelze vyřešit na místě, avšak nejde o takovou intenzitu, že by nešlo v dovolené dále pokračovat, můžete po skončení zájezdu požadovat slevu. Jedná se například o případy: nedodržení vzdálenosti od pláže, zimní středisko nenabízí garantované služby, hotel neodpovídá popisu a standardu, chybně popisované vybavení (wellness, samostatné sociální zařízení, posilovna) či musíte platit za služby, i přes to, že bylo v popisu zájezdu uvedeno, že tyto služby jsou bez poplatku.

 

Sleva z ceny dovolené se orientačně (podpůrně) řídí tzv. Frankfurtskou tabulkou slev, která byla vytvořena za účelem výpočtu snížení ceny zájezdu v důsledku jeho reklamace a obsahuje jednotlivé položky a procentuální výši možné kompenzace. V případě zájmu je tato tabulka dostupná na internetových stránkách.

 

D)  Okamžité skončení zájezdu a vrácení celé ceny za dovolenou včetně náhrady dalších nutně vynaložených nákladů. k této variantě se přistupuje v krajních případech, a to zejména za situace, kdy po Vás nelze požadovat pokračování v dovolené. Jde o zásadní vady! Řešení spočívá v tom, že pořadatel má povinnost Vás dopravit na vlastní náklady domů a zaplacenou cenu Vám vrátit a nahradit Vám, co jste sami zaplatili.

 

Jak je uvedeno v tomto článku, i taková věc, jako dovolená se nemusí obejít bez možných komplikací. Občanský zákoník velice propracovaným a kvalitním způsobem upravuje práva spotřebitelů v případě klamavých praktik cestovních kanceláří. Platíte za to cestovním kancelářím a agenturám nemalé peníze, takže si nenechte kazit dovolenou chybějícími službami či zařízením neodpovídajícím popisu!

 

Nebojte se svoji nespokojenost vyjádřit a dovolenou reklamovat. JE TO VAŠE PRÁVO A JDE O VAŠE PENÍZE!