Jak na daně v začínající firmě?

Když se rozhodneme podnikat, pak nestačí mít dobrý podnikatelský záměr, ale také vědět, co všechno budeme muset registrovat, co danit apod. S tímto nám pomůže jednotný registrační formulář, kde v jednom kroku provedeme potřebné registrace, jako je registrace k dani z příjmu, oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, že jsme plátci pojistných dávek, registraci silniční daně, DPH (pokud jsme jejími plátci).

 

Jednotný formulář

Tento jednotný formulář ušetří začínajícímu podnikateli čas a nemusí se zároveň obávat, že oznamovací povinnosti neučiní v zákonné lhůtě. Jednotný formulář tak vlastně nahrazuje formuláře, které bychom byli nuceni podávat zvlášť u živnostenského úřadu (jestliže typ podnikání spadá pod ohlašovací povinnost), zvlášť u správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Podnikatelům tak úřady vyšly vstříc a požadované registrace z jednotlivých úřadů sjednotily do jednoho formuláře. Tímto formulářem se zároveň předchází situaci, kdy by začínající podnikatel propásl zákonné lhůty k zde zmíněným registracím, které jsou poměrně krátké. Např. registrace k dani z příjmů musí být finančnímu úřadu oznámena do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali podnikat, oznámení správě sociálního zabezpečení o zahájení podnikatelské činnosti a přihlášení se k důchodovému a nemocenskému pojištění pak musíme učinit do 8 dnů ode dne našeho počátku podnikání. Jak název příspěvku napovídá, bude se zde jednat o daně, takže výše uvedené pojistné zálohy nebudou obsahem tohoto článku.

 

Daňové přiznání

Jednou ročně je nutné podat daňové přiznání z příjmů. Pokud jsme jen podnikajícími osobami, laicky řečeno, nemáme založenu obchodní společnost, pak se nás bude týkat daňové přiznání fyzických osob. Jestliže vlastníme od počátku obchodní společnost (např. s.r.o), jsme tedy právnická osoba, pak se na nás bude vztahovat daňové přiznání právnických osob. V každém případě základem daňového přiznání je zisk, což je rozdíl mezi příjmem a výdajem z naší podnikatelské činnosti. Je nutné mít na paměti, že ne všechny příjmy podléhají zdanění. Některé jsou od zdanění osvobozeny, jako například příjmy z příležitostné činnosti, nepřesahující 30 000 Kč za rok apod.

 

Důležitým druhem daně v rámci podnikání je DPH, o němž však je již pojednáno v jednom z dalších článků, stejně tak i o povinnosti platit silniční daň.

 

Jde to i on-line

Výhodou pro podnikatele je, že tato daňová přiznání lze podat pomocí online formulářů na portálu generálního finančního ředitelství, kde lze rovněž nalézt i návod, jak formuláře vyplnit. Pokud jsme vlastníky datové schránky, pak máme možnost veškerá daňová přiznání odeslat jejím prostřednictvím.

Jako začínající podnikatelé si sice mnohdy nemůžeme dovolit zaměstnávat účetní, přesto pokud si nejsme jisti, zda se v daňové oblasti dobře orientujeme, je vhodnější se obrátit na daňového poradce, kterého si můžeme vybrat ze seznamu daňových poradců na stránkách Komory daňových poradců.