Jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, stejně tak může udělat chybu daňový poradce. V případě, že se tak stane, nejspíše si budete klást otázku, kdo je za chybu vlastně zodpovědný a jak takovou situaci řešit?

V dnešní době se stává čím dál tím častějším, že si především podnikatelé berou při podávání daňového přiznání na pomoc daňového poradce. Už jsou dávno pryč doby, kdy si to mohli dovolit jen ti nejbohatší. A je fakt, že Vám to jistě značně usnadní práci a ušetří čas. Navíc, pokud Vás už daný daňový poradce zná, dokáže Vám poradit, co pro Vás bude skutečně nejvýhodnější a nejlepší řešení nastalých situací, můžete mít jistotu, že skutečně využije všech slev na dani, na které máte nárok, takže nějaké peníze také ušetříte. Jelikož ale i daňoví poradci jsou jenom lidé, občas se může stát, že udělají i oni v té hoře papírů nějakou chybu. Zde vyvstává otázka, kdo je za jejich chybu zodpovědný?
 

Odpověď na tuto otázku je ve výsledku vlastně jednodušší, než se může na první pohled zdát. Upravuje ji zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Na začátek je potřeba říci, že daňový poradce je povinen jednat tak, aby chránil práva a zájmy svého klienta, což znamená, že by skutečně měl postupovat tak, jak je pro klienta nejvýhodnější. Zároveň je povinen postupovat v souladu s pokyny svého klienta, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.
 

Daňový poradce je povinen být pojištěný, a to po celou dobu vykonávání této profese. Vy jste na druhou stranu povinni si tuto skutečnost ověřit dříve, než s ním uzavřete smlouvu. Důležité je také zjistit výši škody, na kterou je poradce pojištěn. Právě toto je totiž jediná možnost, jak můžete sebe a svoje peníze ochránit. V případě, že by tedy k nějaké chybě došlo, čeká Vás jen hodně papírování s pojišťovnou, která Vám způsobenou škodu na pokutě uhradí.


Častějšími chybami jsou ale ty na straně poplatníka samotného - ať už se jedná o nedodané či nesprávné dokumenty, doklady a podklady či o špatné zaúčtování. Za tyto chyby nenese zodpovědnost váš daňový poradce. Také si dejte pozor na dodržení termínu pro zaplacení daní, platit je musíte Vy sami, nejste-li smluvně dohodnuti s Vaším poradcem jinak. Ten totiž skutečně zodpovídá pouze za jednu jedinou věc, a tou je výsledné daňového přiznání!