Je na čase si to vše ujasnit.

Autorské právo je oblast práva, která se týká v podstatě našeho každodenního života. V restauracích, barech, kinech nebo rádiu – všude okolo nás lze vidět uplatňování autorského práva v praxi. V dnešní době internetu je toto právo, nejčastěji ve spojení s hudebním dílem, opomíjeno a je tím tak porušován zákon. Pokud v tom máte zmatek i vy, pojďme si společně říci, kdy je vaše jednání v normě a kdy už je za hranicí zákona.


Dejme tomu, že váš oblíbený interpret chystá vydání nového alba. Sám jej však ještě nezveřejnil, vy už jste si album ale někde stáhli – v tom případě jste porušili zákon. V případě, že již bylo dílo uveřejněno a vy jste si jej stáhli (ačkoliv zadarmo), zákon v ČR za určitých podmínek neporušujete. Je potřeba ale brát na vědomí, že dílo bylo na server, ze kterého jste jej stáhli, nahráno nelegálně a autor z díla nebude mít zisk. Nelegální je samozřejmě za všech okolností šíření odkazů na stáhnutí díla.


Pokud dílo budete užívat výhradně pro vaši osobní potřebu, tzn. nedarujete či nenakopírujete ho někomu dalšímu, nebudete ho zpřístupňovat někomu dalšímu atd., nemůžete být postiženi. A právě zde nastává problém, na internetu totiž existuje obrovské množství P2P sítí, na kterých, když si dílo stáhnete, ho i automaticky sdílíte dalším uživatelům - a to už je nelegální a v některých případech i trestné.


Za nelegální lze považovat i pokud hudbu budete pouštět na veřejnosti (v takovém případě se totiž nejedná o vaši osobní potřebu) a nebudete k tomu mít zakoupenou licenci. Tu lze velmi snadno pořídit, např. prostřednictvím OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Za licenci zaplatíte určitý poplatek a můžete si být jisti, že se peníze dostanou přímo k autorovi hudebního díla a vy neporušíte zákon.


No a jaké je shrnutí? Za hudbu je zkrátka vždy lepší si zaplatit. Za každou skladbou je totiž kus práce a někoho vytváření hudby živí, zkrátka jako každá jiná práce. No a vy si můžete být jisti, že neděláte nic protizákonného.