Může soutěžící poskytnout své dílo jinému?

Může soutěžící poskytnout své dílo jinému? Když přihlásíme své dílo do soutěže a poté nás osloví zájemce s nabídkou, že by rád toto dílo získal, můžeme mu jej poskytnout, aniž bychom tím porušili autorský zákon?

 

Před tím, než přihlásíme své dílo (ať už je to kresba, plastika nebo povídka, vždy je to dílo) do soutěže, musíme mít na paměti, že pořadatel této soutěže s námi může chtít sepsat licenční smlouvu, ve které může specifikovat podmínky účasti na soutěži, jejíž součásti bude i zmínka, že nelze dílo předat třetí osobě, tj. potencionálnímu zájemci. Pořadatel je totiž v tomto případě objednatelem díla a přihlášením svého díla do soutěže pak tedy uzavíráte s tímto objednatelem smlouvu o dílo a autor díla je zhotovitelem. Tato smlouva nemusí mít písemnou podobu, neboť vzniká již samotným přihlášením díla do veřejné soutěže. Sám pořadatel soutěže však autorovo dílo nesmí využít jinak, než pro účely soutěže. Pokud by chtěl s dílem naložit nad rámec dané soutěže, musí mít s autorem díla ujednánu právě licenční smlouvu. V této licenční smlouvě je zpravidla uveden sjednaný způsob a rozsah užití díla. Autor má za poskytnutí licence nárok na odměnu, a sice za podmínek, jež byly dohodnuty v licenční smlouvě nebo smlouvě o dílo. 

 

Pokud by tedy autor chtěl své dílo poskytnout třetí osobě, může tak učinit jedině za souhlasu pořadatele soutěže, s kterým uzavřel smlouvu a nesmí svým jednáním pořadatele poškodit. Je to sice z jednoho úhlu pohledu velmi omezující, ale z druhého úhlu pohledu je nutné si uvědomit, že je touto licencí zároveň chráněno soutěžní dílo před tzv. volným užitím těch, kteří by na práci jiného mohli či chtěli vydělávat, jelikož právě díla soutěžní přinášejí něco nového, co zde ještě nebylo předvedeno, což může vést k tendenci dílo využít ve svůj prospěch. Také je nutné mít na paměti, že pořadatel, coby objednatel díla, autorovi za jeho práci zaplatí, čímž si v podstatě toto dílo „kupuje.“