Snadné podnikání neboli franchising

06. listopadu 2018  |  Zuzana Posseltová

Snadné podnikání neboli franchising

Co znamená franchising?

Pokud jste už někdy slyšeli pojem franchising (nebo též počeštěnou verzi franšízing), ale stále si nejste jisti, o co vlastně jde, tento článek Vám to osvětlí.

 

Jestliže Vám nic neříká samotné slovo franchising, určitě vám něco řeknou názvy společností jako McDonald’s, Starbucks, Coca-cola nebo třeba IKEA. Tohle jsou totiž jeho typičtí představitelé.

 

O co jde?

Stručně řečeno se jedná o způsob podnikání na základě licence neboli právo odbytu. Na jedné straně stojí nejčastěji velká společnost, kterou označujeme jako poskytovatele franchisingu (franchisor) a na druhé straně stojí menší subjekty - uživatelé franchisingu (franchisees), jejichž počet není omezen. Poskytovatel s uživateli uzavírá franchisingovou smlouvu, kterou bychom podle občanského zákoníku zařadili mezi smlouvy nepojmenované, a to z toho důvodu, že tato smlouva často kombinuje různé složky z jiných typů smluv - licenční, nájemní nebo třeba kupní.

 

Poskytovatel franchisingu umožňuje za licenční poplatek uživateli franchisingu vyrábět nebo prodávat jeho zboží, s čímž je také spojeno užívání jeho názvu, loga, barev, receptury apod. Velké společnosti už mají ve světě známé obchodní jméno, reklamu a dá se říci, že i zavedenou klientelu. S tím vším se musí potýkat každá společnost, která na trhu teprve začíná, což jsou dnes při tak velkém množství firem pro některé téměř nepřekonatelné překážky.

 

Je to dobrý nápad?

Zda je franchising dobrý způsob podnikání stále zůstavá tématem k zamyšlení. Jeho výhodou je zázemí dobře fungující a známé společnosti, což může usnadnit vstup začínajícího podnikatele na trh. Poskytovatel franchisingu uživateli také radí, jakým způsobem si počínat, aby vše dobře fungovalo. Na druhou stranu udává podmínky, kterých je potřeba se držet. To znamená, že podnikatel nemá příliš volnosti, což může být stinnou stránkou tohoto způsobu podnikání. Další nevýhodou mohou být pro někoho příliš vysoké pravidelné poplatky a vstupní kapitál.

 

Lze tedy shrnout, že podnikání na základě franchisingové smlouvy může být poměrně snadný způsob, jak přijít k penězům a získat mnoho zkušeností, přesto velké množství podnikatelů raději začíná svými vlastními projekty, kde je nikdo neomezuje a mají tak zcela volnou ruku.

Slovníček pojmů

Podnikatel

= osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§420, odst. 1 OZ). Za podnikatele je dále pak považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§421, odst. 1 OZ), dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (§421, odst. 2).

Licence

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví

Franchesee

podnikatel, který podniká na základě licence, kterou mu poskytnul franchisor

Franchisor

poskytovatel franchisingu, obvykle větší společnost

Franchising

podnikání na základě licence, kdy jeden subjekt umožňuje druhému, aby za dohodnutých podmínek užíval jeho obchodní jméno a pod tímto jménem samostatně podnikal

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník - § 420, § 1746, § 2358 a násl.

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím