Právní hledisko spolupráce mezi influencerem a zadavatelem reklamy - kdo nese odpovědnost za případné chyby?

S neustálým vývojem technologií a čím dál tím větším využitím internetových služeb roste i poptávka po tzv. influencerech. Těmi bývají zpravidla lidé, ovšem dnes už to mohou být třeba i domácí mazlíčci, postavičky apod., kteří pomocí svých účtů na různých sociálních sítích, k nejvlivnějším patří Instagram, propagují firmám buď jednotlivé produkty, nebo celé brandy.

 

Pojem influencer pochází z anglického slova influence, které znamená vliv. A přesně tak to také funguje. Potencionální zákazníky by potom ke koupi měla přilákat tvář jejich oblíbeného influencera, který ve svých příspěvcích používá ten samý produkt, který může vlastnit i zákazník. Tyto spolupráce fungují na bázi barteru, finanční odměny nebo protislužby. Samozřejmě takto se dá propagovat téměř vše, proto někteří influenceři nepropagují pouze značky a produkty, ale také různé projekty, charitu nebo organizace. Občas se samozřejmě stane, že influencer udělá nějakou chybu, a to zejména v případech mladých lidí, kteří v marketingu teprve začínají a nemají s ním žádné zkušenosti. Kdo za takové chyby ale nese zodpovědnost? Je to zadavatel nebo influencer?

 

Na začátek je důležité říct, že ne vždy jde „pouze“ o menší chyby, kdy třeba influencer neodprezentuje produkt tak, jak by si zadavatel představoval. Občas jde i o mnohem závažnější chyby, jako je porušení zákona o regulaci reklamy, kdy se influencer dopustí tzv. nekalé soutěže nebo třeba poruší autorský zákon. Takovéto „skandály“ jsou velmi oblíbeným námětem k bulvárním článkům, velmi rychle se šíří a zajisté byste nechtěli, aby byly spojené právě s Vaší značkou. Aby k tomu nedocházelo - za případnou chybu může být zodpovědný jak influencer, tak zadavatel, který má mít celou situaci pod kontrolou - je potřeba vše předem smluvně zajistit, a to minimálně emailem. Ve smlouvě by poté mělo být jasně stanoveno: co, kdy a kde bude influencer propagovat, jak reklamu označí, jakým způsobem bude zadavatel jeho práci kontrolovat, jaká je odměna a jak se bude „vyplácet“. Dobré je také jasně stanovit podmínky porušení smlouvy. Může se stát, že produkt, který by měl pro vás influencer propagovat, spadá do problémové kategorie (tabák, alkohol, léčiva, sexuální pomůcky atd.), která podléhá speciálním podmínkám. V takovém případě ho s těmito podmínkami dobře obeznamte. Do smlouvy se vyplatí i zanést s jakými autorskými právy operujete.

 

Pokud v tomto celém reklamním procesu stojíte na straně druhé, tedy straně influcenra, dejte si vždy pozor, že reklamu označujete, dobře se seznamte s podmínkami ve smlouvě (ještě dříve, než ji podepíšete!), poté se stejně dobře seznamte s podmínkami pro propagaci toho kterého produktu, nevyhnete se ani dobré znalosti zákona o regulaci reklamy a autorského zákona. Zejména si na začátek ale vždy důkladně promyslete, co budete propagovat, to by mělo být klíčem k Vašemu úspěchu.