Kdy se platí clo?

Clo neboli celní poplatek představuje poplatek, který vybírá stát při přechodu zboží přes celní hranici. Takový poplatek představuje pro daný stát ochranářský prostředek před neúměrným dovozem zboží od jiných států a také prostředek jak získat peníze.

Existují tři typy cel:

  • vývozní- za vyvezené zboží
  • dovozní- za dovezené zboží
  • tranzitní- za převoz zboží přes stát.

 

Na tom, zda zaplatíte clo bude záviset hodnota zboží a země, odkud se zboží dováží.

V případě dovozu ze zemí EU jsou pravidla mírnější, než v případě dovozu ze zemí mimo EU.

 

Nakupování ze zemí mimo EU se stává častější, většinou jde o nákup na čínských e-shopech. Na takových je všechno levné, poštovné bývá často zadarmo, tak proč nenakoupit plno věcí. Jenomže málo kdo ví, že v určitých případech je třeba zaplatit clo.  V případě dovozu ze zemí mimo EU se platí pokud má zboží celkovou hodnotu nad 150 EUR.

 

Sazba cla není jednotná pro všechny typy zboží, které vám přijdou, závisí to na sazebním zařazení zboží celní správou.

 

POZOR ale, známé rčení, "výjimka potvrzuje pravidlo", platí i zde, jelikož na:

  • tabák a tabákové výrobky
  • alkohol
  • parfémy a toaletní vody

 

se nepoužije výše hodnoty 150 EUR. To znamená, že nezáleží na hodnotě tohoto zboží, clo se bude platit v každém případě, tj. ať už za něj zaplatím 10 nebo 400 EUR.

 

Nakupování ze zemí EU  je od placení cla osvobozeno. Pozor si ale musíme dát, odkud zboží cestuje, tzn. pokud je sklad zboží v Číně, platím clo. Pokud je sklad zboží v Rakousku, clo neplatím. Tady už nezáleží na tom, o jaký e-shop jde, ale záleží na místě, odkud zboží putuje.

 

Naštěstí existuje pojem tzv. soukromý balíček, který představuje balík neobchodní povahy a většinou jde o nějaký dárek mezi soukromými osobami, který přechází přes celní hranice (tzn. i mimo EU). Pokud tento balíček nepřesahuje 45 EUR, je osvobozen od cla. V omezených případech pak toto pravidlo platí i na tabákové výrobky, parfémy a alkoholické nápoje.